BGRegistar.com

ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ ООД

Информация

ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ ООД

 

ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ ООД е българска компания, учредена през 1992 година със седалище град Пловдив.

 

Създадена от група специалисти с богат професионален опит в областта на системите за автоматизация и управление на производствени процеси.


ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ развива дейност в две основни направления :

 

Първото е проектиране, производство и сервиз на технически и програмни средства за автоматизация.

 

Предлага богат набор от технически и програмни средства за изграждане на завършени системи за управление и контрол.

 

Основно място в продуктовата листа в раздела на техническите средства заемат - универсалните и специализирани програмируеми контролери, многоканални регулатори, аналогови мултиплексори, трансмитери и галванични разделители, комуникационни и периферни устройства, захранващи устройства, електронни променливотокови и постояннотокови релета /solid state relays/.


ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ разработва и специализирани електронни устройства по задание от клиент.

Високото качество на предлаганите продукти се обуславя от използването на елементна база от водещите производители на електронни компоненти като Motorola, Freescale, ST Microelectronics, съчетани с професионализъм и дългогодишен опит.

 

Разработените в ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ операторски станции са приложения за Windows с обектно ориентиран графичен човеко - машинен интерфейс, които се включват в системи за наблюдение, контрол и управление на непрекъснати и дискретни процеси в индустрията.

 

Основните модули включени в ОС са - концентратори на данни, клиентски операторски модули с потребителски интерфейс за мнемосхеми, трендове, аларми и събития, баланси и отчети, on-line конфигуриране и настройки, графичен редактор с пълен набор от инструменти и помощни средства за създаване на потребителски форми, обекти и мнемосхеми.

 

В ОС е включен комуникационен модул, даващ възможност за връзки с мрежи с различна структура и топология.

 

Поддържането на протоколи като TCP/IP, Modbus, ARCnet дава възможност за включване към системите и на технически средства на други производители като Siemens, ABB, Merlin Gerin и други.

 

Второто направление в дейността на ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ е инженеринг и консултантски услуги в областта на автоматизацията на производствени процеси.

 

Компанията извършва проектиране, производство, доставка и монтаж на комплексна автоматизация и електрооборудване на машини, технологични линии и производства.

Проектира и произвежда специализирани управления и системи за серийно произвеждани и уникални машини по заявка.

 

Рециклира и обновява стари машини и съоръжения чрез внедряване на съвременни средства за автоматизация.

 

ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ извършва гаранционно и следгаранционно обслужване на доставените устройства и системи.

 

Внедрява и работи както с продукти собствено производство така и с продукти на водещи компании в областта на автоматизацията и електрониката като Schneider Electric, Siemens, Phoenix Contact, Heidenhain, MaxStream и други.

 

ИЗОМАТИК - КОМПЛЕКТ е изградила едни от най - големите системи в България за енергиен мениджмънт, диспечерски системи за управление на газопроводи и нефтопроводи, управление на инсталации в металургичната промищленост, управление на технологични линии при преработката на пластмаси.

 

Компанията се представлява от г-н Никола Атларски в качеството на Управител.

 

Продукти

 

Продуктовата листа включва:

 

  • Програмируеми контролери
  • Входни модули за програмируеми контролери
  • Изходни модули за програмируеми контролери
  • Комуникационни модули
  • Преобразуватели на сигнали
  • Захранващи устройства
  • Електронни релета (SSR)
  • Програмни средства
  • Специализирани електронни устройства по задание от клиент.


Високото качество на предлаганите продукти се гарантира от използването на електронни компоненти на водещи производители, съчетани с професионализъм и дългогодишен опит.


Продуктите на компанията намират добър прием не само в съседните държави Румъния, Македония, Сърбия, но и в Украйна, Холандия, Великобритания и САЩ.

 

Контакти

ПЕРФЕКТ МЕБЕЛ

Пловдив, ул. Георги Измирлиев 61 A
032640805, 032642312, 032642512
032640805, 032642312