BGRegistar.com

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД

Информация

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД е наследник на държавното предприятие Зърнени храни ЕАД град Силистра.

 

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Занимава се с изкупуване, съхранение и търговия със зърнени храни и варива, производство на селскостопанска продукция и посадъчен материал, търговия с горива и смазочни материали.

 

Дружеството непрекъснато инвестира в своято развитие, следвайки целите си за увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността си.

 

През 1999 година закупува зърнобаза в град Варна, разширва и обновява съществуващите складовите бази, за да отговарят на европейските стандарти.

 

Ежегодно увеличава делът на осъществяваните сделки за износ на зърно, като търговски партньори са едни от най - крупните международни фирми в бранша.

 

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД участва в пилотния проект на ACDI / VOCA - Bulgaria за създаване на лицензирани публични складове за зърно на територията на България.

 

Лицензирани са четири публични склада с общ складов капацитет от 59000 тона.

 

Част от дейността на дружеството е производство на зърнени култури. Създадена е дъщерната фирма - Черногор Агро ООД, регистриран земеделски производител, занимаващ се с производство на зърнени култури - пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица.

 

Обработва под аренда около 20 000 декара земеделски земи в землищата на Силистренска област. За обработката на земята и отглеждане на зърнените култури, дружеството разполага със собствена и наема земеделска техника и външни механизирани услуги.


ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД се стреми да разширява търговската си дейност при по - ефективно натоварване на съществуващите мощности, както и оптимално използване на климатичните дадености на региона.

 

В процес на разработка са проекти за затваряне на цикъла, включващ производство на селскостопанска продукция, дообработката на зърнени храни, тяхното съхранение и преработка.

 

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД произвежда и предлага зърнопродукти с високо качество, удовлетворявайки изискванията на своите клиенти.

 

ПРОДУКТИ

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД е сигурен партньор на голям брой земеделски производители, фирми и кооперации от региона на Североизточна България.

 

Благодарение на дългогодишните търговски отношения, осъществява навременни доставки на зърно при изпълнение на външнотърговските договори.

 

Дружеството е експортно ориентирано и е директен износител на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед.

 

Клиентина дружеството са едни от най - големите зърнотърговски фирми като - Луи Драйфус, Нидера, Бунге, преработвателни предприятия в Испания, Гърция, Румъния и Турция.

 

Част от изкупената земеделска продукция, дружеството реализира на пазари в Северна Африка и Азия, а по - малка част продава на вътрешния пазар - на мелници, фуражни заводи, рафинерии и преработвателни предприятия. 

 

Контакти

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА АД

Силистра, ул. Житарска 1
086820167, 086820168, 086820169
086820172