BGRegistar.com

ЗПТ АД - Продукти и Услуги

Продукти и Услуги

Продукти и Услуги

 тръби, профили, поцинковане е зпт ад стралджа

 

ЗПТ АД – град Стралджа предлага:

 

 • Студеноформовани заварени конструкционни кухи профили

 

 • Прецизни стоманени тръби с:

 

                     - кръгло сечение;
                     - квадратно сечение;
                     - правоъгълно сечение.

 

 • Студеноформовани стоманени "U"-профили

 

 • Стоманени предпазни огради за автомобили

 

 • "Горещо поцинковане" и "Електролитно поцинковане"

 

 • Надлъжно и напречно рязане на рулони.

 

 • Газо - кислородно рязане.

 

Обезпечаване на качеството

 

Политиката на ЗПТ АД за ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО се основава на:

 

 • Изграждане на корпоративно доверие в клиентите чрез стриктно спазване на договорените срокове за доставка, съчетано с качествено изпълнение

 

 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата

 

 • Привличане на целия персонал за активно участие в управлението на качеството чрез обучение и мотивация

 

 • Получаване и анализиране на обратна информация от клиентите за качеството на продуктите, спазването на сроковете

 

 • Използване само на материали с доказан произход, отговарящи на европейските стандарти и нормативни документи

 

 • Непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от национални и международни нормативни документи.

 

Контакти

ЗПТ АД

Стралджа, кв. Индустриален 1
047615005, 047615133