BGRegistar.com

ЗПТ АД

Информация

Информация

 

ЗПТ АД – град Стралджа, е българско самостоятелно акционерно дружество със сто процента частен капитал и дългогодишни традиции в производството на стоманени електрозаварени тръби и профили и предоставяне на услугата "Горещо поцинковане".

 

Дружеството е разположено на площ 54 400 кв. метра, от които 26 252 кв. метра са застроена площ.

 

Фирмата разполага със съвременни машини и съоръжения, разположени в двата основни цеха “Тръбопроизводство” и “Поцинковане”. Изградени са три открити складови площадки, оборудвани с козлови кранове на площ 7 525 кв. метра.


През последните години ЗПТ АД се наложи като една от водещите фирми в този сектор и доказа, че е надежден партньор в работата си с търговци на метали, строителни фирми, производители на редица метални изделия и пътно-строителни фирми, както в страната, така и в Централна и Западна Европа.

 

Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертифицирана от ТЮФ Рейнланд България ЕООД.


Поради непрекъснато нарастващия интерес от чуждестранни партньори към продукцията на компанията, както и технологичните нововъведения и разширената номенклатура през 2010 год. бе създадена външнотърговската фирма ЗПТ ТРЕЙД ЕООД. Фирмата работи с големи търговски дружества от Румъния, Австрия, Германия, Унгария, Чехия, Словакия, Полша и пр. и намира своето сериозно присъствие на европейския пазар.

 

Стоманена предпазна ограда за пътища

 

ЗПТ АД е производител на стоманени предпазни огради за пътища, които отговарят на изискванията на EN 1317, със СЕ маркировка. Фирмата е с дългогодишен опит в тази област и е един от водещите производители на стоманени предпазни огради в България.

 

ЗПТ АД участва в по-големи инфраструктурни обекти:

 

АМ „Тракия” Лот 5, участък Карнобат – Бургас
Път „II-55 Велико Търново – Гурково”
АМ „Марица”, участък град Любимец – с. Ново село
ЛОТ 11, Рехабилитация на Път I-6, Участък Мъглиж – Гурково” , участък „Гурково – Сливен
ЛОТ 19 „Път II-21 Русе – Силистра” и др.

 

Продуктите ни са съпроводени с всички документи съгласно нормативните изисквания гарантиращи качеството им.

 

Притежаваме богат списък с референции за качествено извършена работа от клиенти и водещи строителни фирми в Република България.

 

Горещо поцинковане


Горещото поцинковане се реализира съгласно БДС EN ISO 1461:2009 и е най-надеждният процес за защита от корозия. Поцинковането е ефективно за защита на метала за много дълги периоди, като по този начин се спестяват енергия и ресурси с минимално въздействие върху околната среда.


ЗПТ АД притежава вана за горещо поцинковане, която е уникална за България. За разлика от другите поцинковални в България, които са хоризонтални, ваната за горещо поцинковане в ЗПТ АД, гр. Стралджа е вертикална, с кръгло сечение. Именно тези характеристики дават особеното преимущество на нашата услуга:

 

Минимизиране на възможността от термична деформация на детайлите

 

Високо качество и естетичен вид на поцинкованите повърхности на базата на вертикалното оттичане на цинка – равномерно и стабилно покритие

 

Традициите и високият професионализъм на работещите в цех Поцинковане също гарантират перфектното поцинковане.

 

За високото качество при предварителната обработка на металите, използваме най-добрите химически продукти. Контролът на основните материали и окачествяването на готовата продукция се осъществява от химико-аналитичната лаборатория на завода.

 

Контакти

ЗПТ АД

Стралджа, кв. Индустриален 1
047615005, 047615133