BGRegistar.com

ЗЛАТНА БУЦА ООД - Зърнопроизводство

Зърнопроизводство

ЗЛАТНА БУЦА ООД

 

ЗЛАТНА БУЦА ООД се занимва с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция в село Ресен, Област Велико Търново.

 

Фирмата отглежда фуражни и маслодайни култури - пшеница, царевица, слънчоглед и люцерна върху собствени и арендувани земи.

 

Растениевъдството е основен отрасъл, който обединява отглеждането на земеделски култури, които осигуряват храна за хората и фуражи за животновъдството.

 

Пшеницата е основна зърнена култура, която осигурява изхранването на повече от половината от населението на Земята. Високи добиви се получават, когато се отглежда върху по - богати на хумус почви и при умереноконтинентален климат.

 

Производството на Златна Буца ООД е съсредоточено в Великотърновска област, една от плодородните и подходяща за отглеждане на този тип земеделска продукция, откъдето идва и високото качество на предлаганата от фирмата фуражни и маслодайни култури.

 

Фирмата разполага със селскостопански машини, техника и инвентар, необходими за обработка на земята, за събиране и обработка на готовата продукция.

 

Притежава и със складова база, в която съхранява произведената продукция.

 

За времето на своето съществуване Златна Буца ООД се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите фирми в селскостопанския бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор. 

 

Контакти

ЗЛАТНА БУЦА ООД

Сухиндол, ул. Росица 144
061363050, 061362426
0887877285