BGRegistar.com

ЗК ООД - Дейност

Дейност

З К ООД

 

Основните предмети на дейност са:

 

Консултации, инженеринг, проектиране доставка и монтаж на възобновяеми източници за производство на електроенергия от ВЕИ


Проектиране, изграждане и поддържане на системи за управление, контрол и обработка на информация, системи за дистанционен контрол и управление на трафопостове и подстанции,


Проектиране, изграждане и поддържане на системи за мониторинг и управление на паркове с ветрогенератори

 

ЗК ВАРНА – направление енергийна ефективност, инженерингови и консултантски услуги в областта на възобновяемите източници на електроенергия:


консултация за избор на подходящ обект за инвестиция
проектиране на фотоволтаична система ,
комплексна доставка на всички компоненти за фотоволтаична централа
монтаж на стационарни и слънцеследящи типове системи както наземни, така и покривни.

 

ЗК ВАРНА - направление енергетика
разработва, изгражда и поддържа:

 

 

 

доставка и монтаж на трифазни и монофазни електромери ,

 

 

 

 

 


системи за дистанционно отчитане на електроенергия
Система за дистанционно отчитане на офис-сгради и битови консуматори,

 

 

 

 

 

 

 

 


Часовник за управление на улично и парково осветление Фонотроника,
Часовник за превключване на тарифи

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектираните и внедрени информационни системи са реализирани на модулен принцип, където всеки модул изпълнява обособена функция - отчитане и управление на периферни устройства, визуализация на динамични данни, архивиране на данни, съставяне на отчети. 

 

Контакти

ЗК ООД

Варна, РАПИВ Варна, ВТБИ ОФИС 210
052604791
0877604791