BGRegistar.com

Земеделската кооперация за производство и услуги Клас 2002

Информация

Земеделската кооперация за производство и услуги Клас 2002

Земеделската кооперация за производство и услуги Клас 2002 е със седалище село Безводица, община Балчик, област Добрич.

 

Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Занимава се с производство, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.

 

Кооперация Клас 2002 отглежда пшеница, царевица и слънчоглед.

 

Произвежда за лично ползване  люцерна и тютюн. 

 

 

Земеделска кооперация за производство и услуги Клас 2002 се занимава с :

 

 

     -  Производство на земеделска

         продукция върху арендовани или

         наети земи. 

 

     -  Производство и реализация

         на животинска продукция. 

 

     -  Извършва еденични или комплексни

         земеделски услуги. 

 

     -  Търговия със селскостопанска

         продукция. 

 

    -  Производство на семена. 

 

     -  Посадъчен материал и търговия с

         него.

 

     - Отглеждане на етерично-маслени                  култури

 

 

Производство на зърнени култури :

 

 

     -  Пшеница.

 

     -  Царевица.

 

     -  Слънчоглед.

 

 

Произвежда за собствени нужди

 

 

     -  Тютюн.

 

     -  Люцерна.

 

Контакти

Земеделската кооперация за производство и услуги Клас 2002

Безводица, област Добрич
058605508
0887598547