BGRegistar.com

ЗЕБРА АД

Информация

производител на богата гама от каучукови изделия

ЗЕБРА АД е българска компания с дългогодишна история.

 

Учредена през 1929 г., като събирателно дружество с основна цел производство на балатуми.

 

Производството не се случва, но фабриката стартира производството на различни технически изделия.


През 1932 г. с Решение на Софийски окръжен съд № 137/1932 е регистрирано акционерно дружество Зебра, което през 1947 г. е национализирано, а от 1991 г. отново в АД.

 

Дружеството поема търговската дейност, налагайки се на пазарите не само на Балканския полуостров, а и в Европа.

 

ЗЕБРА АД произвежда три основни групи изделия – трапецовидни ремъци, гумени пластини и подови настилки, супереластични и плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла и широка гама гумени и гумено-метални изделия, противогази и защитни облекла.

 

Дружеството притежава богат, дългогодишен опит, утвърден и наложил се лидер в сектора на каучуковата промишленост.

 

ЗЕБРА АД е единственият производител в страната на част от предлаганата номенклатура. От 2006 г. произвежда матраци и настилки за животновъдни ферми. Висок процент от технологиите за производство са собствена разработка на квалифицираните специалистите, заети в компанията.

 

Основните пазари, с които работи ЗЕБРА АД са тези на Европейските държави, членки на ЕС и САЩ. Износът обхваща около 60-70% от реализираната продукция, запазвайки тенденцията за увеличаването му.

 

Екипът от специалисти на дружеството развиват непрекъснато процеса на иновации чрез създаване на нови изделия, което осигурява възможност за разширяване на вече наличната номенклатура.

 

От края на 2002 година в ЗЕБРА АД е внедрена интегрирана Система за управление на качеството и околната среда. В същата година фирмата декларира членството си в доброволната инициатива „ Отговорност и грижа “, разработена и приета от предприятията на химическата промишленост. Целта на инициативата е подобряването на мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда.

 

През 2003 година е въведена програма за точен контрол на ефективното използване на суровини и материали. Разработени са нови рецептурни състави, реконструирани са и са въведени в експлоатация нови мощности, които водят до снижаването на регламентирания технологичен отпадък. Внедрена е и система за мониторинг и контрол на енергийните разходи.

 

През 2005 година в ЗЕБРА АД е проведен сертификационен одит по системата OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001 и ISO 14001.

 

 

Компанията се представлява от г-жа Искра Станкова в качеството и на Управител.

 

 

 

КОНТАКТИ

 

град Нови Искър, кв. Курило, ул.Кременица

 

 


Централа

 

тел.: 028923164, 029360406

факс: 029360893, 029917722

 

 

Отдел „Пласмент”:

 

тел.: 028923133, 028923187, 0882619913

е-мейл: zebra@zebra-bg.com

 

 

 

Контакти

ЗЕБРА АД

Нови Искър, ул.Кременица, кв. Курило, Промишлена зона 1
028923164, 029360406
029360893, 0 029917722