BGRegistar.com

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ - Услуги

Услуги

ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ

Болнична медицинска помощ

 

1. Предоставяне на възможност за ползване на пакетите услуги на територията на цялата страна. Хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ в следните стационарни отделения:

 

 •  терапевтично 
 • хирургично 
 • родилно
 •  гинекологично 
 •  неврологично 
 •  офталмологично 
 • оториноларингологично 
 •  дерматовенерологично
 •   пневмофтизиатрично 
 •  физиотерапия 
 •  кардиологично 
 •  пулмологично 
 •  гастроентерологично 
 •  ендокринологично 
 •  ортопедия 
 •  урологично 
 •  алергологично 
 •  нефрологично 
 • хематологично 
 • неврохирургично 
 •  патологична бременност 
 • ревматологично 
 •  професионални заболявания
 •   травматологично 
 •  съдова хирургия 

 

2. Приемане и настаняване на болен. 

 

3. Преглед и назначаване на лечение от: 

 

 •  дежурен лекар 
 •  лекуващ лекар 

 

4. Консултация с лекари – специалисти: 

 

 •  от отделенията на лечебното заведение 
 • от други лечебни заведения

 

 5. Клинико- лабораторни и клинико- инструментални изследвания в обем, позволяващ диагностицирането и лечението на здравния проблем 

 

6. Избор на екип 

 

7. ВИП стая 

 

8. Хирургични операции в пълен обем по медицински показания с малка, средна и голяма сложност с покриване на медицинския консуматив. В това число безкръвни оперативни намеси, лазерни, както и сърдечно- съдови операции. 

 

9. Продължителност на болничния престой в стационар до решаване на здравния проблем. Възстановяване на разходи за медикаменти и помощни материали по лекарско предписание

 

1. За медикаменти, които се реимбурсират от НЗОК, възстановяваме доплащането на пациента 

 

2. Възстановяването на медикаменти/помощни материали, изписани по лекарско предписание от договорен специалист 

 

3. Не се възстановяват разходи за хранителни добавки; хомеопатия; лекарства на билкова основа; противозачатъчни; стероидни и противостероидни средства- когато не са средство за лечение; витамини - когато не са средства на лечение; средства повлияващи еректилната дисфункция, нерегистрирани медикаменти в РБ. Допълнителни медицински дейностиПри сложни медицински казуси - организиране на консулти с контролния борд на Здравноосигурителен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве”ЕАД – национални консултанти и водещи световни специалисти.

 

Извънболнична медицинска помощ

 

Предоставяне на възможност за ползване на пакетите услуги на територията на цялата страна : 

 


1. Първичен преглед при търсене на медицинска помощ при специалисти, с клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания за диагностициране, следене на развитието и лечение на здравния проблем

 

 2. Прегледи от специалисти или хабилитирани лица : 

 

 • вътрешни болести 
 •  кардиолог 
 •  хирург 
 •  пулмолог 
 •  АГ 
 •  Невролог 
 •  Ендокринолог 
 •  УНГ 
 •  Офталмолог 
 •  Дерматолог 
 •  Физиотерапевт 
 •  Рентгенолог и специалист по ултразвукова диагностика 
 •  Гастроентеролог
 •   Алерголог 
 •  Уролог
 •   Ортопед- травматолог 
 •  Нефролог 
 •  Хематолог 
 •  Неврохирург 

 

3. Повторен преглед при специалисти или хабилитирани лица, с необходимите изследвания за диагностициране, проследяване и лечение на здравния проблем или на нововъзникнало усложнение. 

 

4. Второ мнение по новооткрит здравен проблем или предложено лечение - от специалисти от други лечебни заведения 5. Препоръка от „Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД за избор на подходящ специалист или лечебно заведение 

 

6. Периодични консултации на хронично болни от специалисти или хабилитирани лица - съобразно потребностите. 

 

7. Манипулации (превръзки, мобилизация, инжекции, пункции и процедури), позволяващи овладяване на заболяването в амбулаторни условия. 

 

8. Клинико-лабораторни изследвания за диагностициране и следене на развитието на здравния проблем, както и за лечение на дадено заболяване /хематологични, биохимични изследвания на кръв, количествено и качествено изследване на урина, микробиологични, цитологични изследвания по медицински показания/. 

 

9. Клинико-инструментални изследвания по медицински показания вкл. функционални, образна диагностика, рентгенови изследвания, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, оценка на костна плътност, позволяващи диагностицирането, следенето и лечението на здравния проблем. 

 

10. Манипулации, амбулаторни операции в обем, позволяващ овладяването на и стабилизирането на здравния проблем на пациента 

 

11. Диспансерно наблюдение на хронично болен от: 

 

 •  лекар- специалист 
 •  лекар- специалист от друго лечебно заведение 

 

12. Наблюдение на терминално болен от : 

 

 •  медицинска сестра 
 •  лекар - специалист 

 

Подобряване на здравето и предпазване от заболявания

 

1. Провеждане на профилактичен медицински преглед на ЗОЛ по предварително съгласуван график и списък от специалисти и включва:анамнеза, подробен обективен статус и следните манипулации и изследвания по възраст на ЗОЛ. 

 

2. На базата на извършените прегледи се осигурява превенция на заболяванията и откриването им в по-ранен стадии, което благоприятства лечебния процес 

 

3. Биохимичен скрининг : 

 

 •  за диабет
 •   за сърдечно- съдов риск
 •   за рак на шийката на матката 

 

4. Диспансерно наблюдение на хронично болни. 

 

5. Здравно обучение, консултация, разработване и реализация на програми. 

 

6. Профилактика и контрол на инфекциозни болести.

Контакти

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ

София, бул. Д-р Г. М. Димитров 1
070016406