BGRegistar.com

ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ - Горещо Поцинковане

Горещо Поцинковане

Процедури за подготовка на продуктите преди горещо поцинковане:


- Обезмасляване
- Байцване (премахване на окисите от металната повърхност)
- Промиване с вода
- Флюсиране
- Сушене
- Потапяне в разтопен цинк


След потапянето на стоманата в разтопен при температура от 4500 С цинк, се образуват няколко слоя желязно-цинкови сплави, които са по-твърди от основната стоманата и предпазват както от физически, така и от химически външни фактори. 

 

ЗГП

 

Скоростта на реакцията е параболична,  в началото тя е висока и тогава се образува основната дебелина на покритието – обикновено първите 4-5 минути. След това скоростта намалява и дебелината на покритие не се увеличава значително, дори ако изделието се остави повече време в разтопения цинк. Условията в Завода не влияят на качеството на цинковото покритие. Основната спецификация на горещото поцинковане е дефинирана в стандарта – EN ISO 1461 “Покрития чрез горещо поцинковане на готови изделия от чугун и стомана – технически изисквания и методи за изпитване”. 

 

Горещо поцинковане / Причините за използване

ДЕВЕТ ПРИЧИНИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ:


1. Дълъг живот – в зависимост от заобикалящата среда и дебелината на покритието горещо поцинкованите продукти имат живот без поддръжка от 20 до 80 години. Когато поддръжката стане вече необходима, тя е бърза и лесна, без сложни процедури за подготовка. 


2. Конкурентни първоначални разходи – за много приложения разходите за горещо поцинковане са по-ниски в сравнение с други цинкови или алтернативни покрития. Причината затова е, че боядисването например, изисква интензивен ръчен труд, докато при горещото поцинковане процесите са механизирани и контролирани в затворена среда. 

 

3. Най-ниски цялостни разходи - чрез увеличаване на живота на продуктите и намаляване, или цялостно елиминиране на експлоатационните разходи. 

 

4. Надеждност – процесът е относително прост, целенасочен и стриктно контролиран. Дебелината на покритията се оформя цялостно, плътно и предвидимо. 

 

5. Бързо нанасяне – пълно защитно покритие може да бъде нанесено в рамките на часове, докато при алтернативни покрития процесът може да отнеме цяла седмица. 


6. Здравина на покритието – при горещото поцинковане молекулите на цинка си взаимодействат с молекулите на стоманата по начин, който не позволява отделяне на покритието от основата, както нито едно друго покритие. Резултатът е по-висока издържливост срещу механични повреди при употреба, складиране и транспортиране. 

 

7. Пълно покритие - тъй като продуктите се потапят в разтопен цинк, полученото покритие е цялостно – всички ъгли, ръбове и трудни за достъп кухини и процепи (при правилно поставени технологични отвори). 


8. Лесна проверка – дебелината на покритието лесно може да бъде проверено с електронен уред. 

 

9. Мигновена употреба – горещо поцинкованите продукти са готови за употреба на момента.

 

 ЗГП

 

Контакти

ЗАВОД ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

Пловдив, Асеновградско шосе, срещу КЦМ
032207930, 032638438, 053276300
0887337132, 0 32638446, 0 53276301