BGRegistar.com

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП - Видове застраховки

Видове застраховки

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ :

 

 • Гражданска Отговорност на автомобилистите
 • Застраховка Каско
 • БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ
 • Булстрад Каско 100
 • Злополука
 • Задължителна злополука
 • Доброволна Злополука на лицата в автомобила


ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ :

 

 • Индустриален пожар
 • Материални загуби
 • Прекъсване на бизнес
 • БУЛСТРАД БИЗНЕС РЕШЕНИЕ
 • Застраховка Строителни и земекопни машини /КАСКО на машини/
 • Пари
 • Eлектронно оборудване
 • Ползватели на кабелна телевизия
 • Строително - монтажни рискове
 • БУЛСТРАД БОНУС ДОМ


ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ :

 

 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Отговорност на изделието
 • Отговорност на работодателя
 • Отговорност на хотелиера и ресторантьора
 • Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие
 • Професионални отговорности
 • Отговорност на лекари и медицински персонал
 • Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител
 • Отговорност на нотариуса
 • Отговорност в проектирането и строителството
 • Отговорност на частния съдебен изпълнител
 • Отговорност на синдика
 • Отговорност на адвоката


ТУРИСТИЧЕСКИ И ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ :

 

 • Помощ при пътуване
 • Помощ при пътуване - туристически пътувания
 • Помощ при пътуване в чужбина - бизнес покритие
 • Туристи на територията на Република България
 • Медицинскa застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България или преминават транзитно през страната
 • Злополуки
 • Застраховка „Злополука”
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука”
 • Застраховка “Злополука на учащи и персонал”
 • Злополука на спортисти и технически лица
 • Злополука и помощ при нещастен случай в планината
 • Доброволна застраховка "Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство".

 

ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ :

 

 • Летателни апарати
 • Плавателни съдове
 • Карго
 • Застраховка на товари по време на превоз във вътрешността на Република България
 • Застраховка на товари по време на международни превози
 • Отговорност на превозвача
 • Отговорност на превозвача за територията на Република България
 • Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)
 • Отговорност на спедитора


СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ :

 

 • Земеделски култури
 • Животни
 • Застраховка на състезателни коне, коне за разплод и за любителска езда
 • Селскостопански животни


ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ :

 

 • Кредити
 • Разни финансови загуби
 • Първоначален достъп до режим „ТИР”
 • Загуба на приход вследствие неплащане на лизингови вноски при лизинг на МПС
 • Отговорност за изплащане на митнически задължения


ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ :

 

 • Презастрахователна програма на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

 

 

Контакти

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

София, пл. Позитано 5
029856610, 029856261
029856103