BGRegistar.com

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД - Дейност

Дейност

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД извършва дейности по :

 

  • Поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - кранове стрелови тип, монтирани на автомбили или на самоходни или несамоходни шасита.
  • Поддържане на мостови, козлови и кулови кранове и електрически телфери.
  • Жилищно и промишлено строителство.
  • Строително - ремонтни и възстановителни работи на обекти от гражданско и пътно строителство.
  • Хидроизолация.
  • Монтаж на вентилационна и отоплителна техника.
  • Тръбопроводи.
  • Заготовка и монтаж на метални конструкции и арматурни изделия.
  • Услуги със строителна и транспортна техника при спазване на договорените срокове и с високо качество.

 

Контакти

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД

Козлодуй, Площадка АЕЦ - Козлодуй
097381201, 097372987
097380308