BGRegistar.com

ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД

Информация

ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД

 

Заводкомплект ООД е фирма със седалище град София, ул. Плачковица 1.

 

Продължава дейността на бившата държавна проектантска организация Заводпроект, в областта на проучване, проектиране и рекунструкция на обекти от циментовата и керамична промишленост и производители на кариерни материали.

 

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти, с богат професионален опит в инвестиционното проектиране.

 

Заводкомплект ООД предлага инженеринг и проектиране в областта на промишленото строителство.

 

Занимава се с проектиране и инженерингова дейност в областта на промишлеността за строителни материали - циментова, керамична и варова, кариерни материали, нови строителни материали, сухи смеси, складови стопанства и други.

 

Извършва проучване и проектиране на смесителни възли, инсталации за дозиране, складове за насипни и единични товари, ж.п. и автотова­рища, пневмотранспорт, инсталации за сгъстен въздух, мелнични отделения, ел. подстанции, трафопостове, помпени станции, пречиствантелни съоръжения, бетонови възли, автокантари, лаборатории за строителни материали.

 

Заводкомплект ООД извършва проектиране и инженерингова дейност в областта на жилищното строителство.

 

Поддържа много добри отношения и е добре позната сред научните и изследователски институции, както и в УАСГ.

 

Заводкомплект ООД изпълнява различни поръчки за чуждестранни инвеститори, след приватизацията на обекти в България, а също и изпълнение на проекти за обекти в чужбина.

 

Осъществява авторски надзор и технически контрол по време на строителния процес.

 

Контакти

ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД

София, кв. Лозенец, ул. Плачковица 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9
029622912
0887307372
029622987