BGRegistar.com

Ефект Контрол - Услуги

акредитация за контрол на електромагнитни полета, акредитиран орган за контрол ефект контрол, анализ на физични фактори софия, електромагнитни полета, ефект контрол , извършване на измерване на микроклимат, извършване на измерване на осветление, извършване на измерване на шум, извършване на контрол на вентилационни инсталации, извършване на контрол на дефектнотокови защити, извършване на контрол на електрически уредби, извършване на контрол на електромагнитни полета, извършване на контрол на заземителни инсталации, извършване на контрол на климатични инсталации, извършване на контрол на мълниезащити, извършване на контрол на прах, извършване на контрол на съпротивление на изолация, извършване на контрол на химични агенти, измерване на вентилационни инсталации по проект, измерване на върхово ниво на звуково налягане, измерване на дневно ниво на експозиция на шум, измерване на факторите на работната среда, контрол на електрически уредби и съоръжения, контрол на електромагнитни полета софия, контрол на физични фактори на работната среда, ока ефект контрол, ока за измерване на осветление софия, препоръчана фирма за контрол на ел уредби, препоръчана фирма за контрол на прах, препоръчана фирма за контрол на химични агенти

Услуги

ОКА Ефект Контрол е акредитиран за извършването на контрол на фактори на работната среда, електрически уреди, вентилационни инсталации, климатични инсталации, химични агенти и прах както следва:

 

Електромагнитни полета:

 

- Интензитет на електричното поле;
- Плътност на магнитния поток (магнитна индукция);
- Интензитет на електричното поле;
- Интензитет на електричното поле.


Физични фактори:


- Измерване на осветление;
- Измерване на микроклимат - МК ( включва контрол на: относителна влажност, температура и скорост на движение на въздуха).

Измерване на шум:

 

- Ниво на шума, dBA;

- Дневно ниво на експозиция на шум, dBA;

- Върхово ниво на звуково налягане, dBC.

 

Прах


Химични агенти


Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V


- Съпротивление на защитни заземителни уредби;
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.


Електрически уредби и съоръжения до 1000 V


- Съпротивление на изолация;
- Импеданс на контур "фаза-защитен проводник";
- Защитни прекъсвачи (Дефектнотокови зщити).


Контрол на вентилационни и климатични инсталации


- Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене;
- Измерване на вентилационни инсталации по проект.


Вентилационни инсталации


- Скорост на движение на въздушния поток, m/s;
- Дебит, m3/h.


Климатични инсталации


- Температура на въздуха, 0C;
- Относителна влажност на въздуха, %.

 

ОКА Ефект Контрол издава протоколи и сертификати:

 

- за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска;

- за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда;

- за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите;

- за наладка на вентилация; 

- за ефективност на вентилация.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕРВАНИЯ

Заявка за контрол се подава на мястo в офиса или по телефона: 028394909.


При небходимост клиента получава консултация от експерт на Ефект Контрол.


1. Заявителя (едноличен търговец, физическо или юридическо лице) получава справка за цената на измервания. Таксите са съгласно утвърден ценоразпис.


2. След получаване на заявката се извършва предварително уточняване на датата на измерване, времето на измерване в зависимост от методиката на измерване, което е съобразено с изискванията на клиента.


3. Извършване на контрола (провеждане на съответните измервания на обекта/съоръжението).


4. Обработка на резултатите (изготвяне на Протокол за контрол и Сертификат за контрол).


5. Протокол и Сертификат за контрол се получават от заявителя в срок от 5 до 10 работни дни от датата подаване на Заявка за контрол (срокът може да бъде удължен в зависимост от сложността на обекта).


6. След уточняване на тел. 02/8394909, документите могат за бъдат получени:


- на място в офиса, всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.


- донесени от служител на ОКА Ефект Контрол, на адрес посочен от клиента.

 

- по пощата, чрез куриер за сметка на клиента.

Контакти

Ефект Контрол

София, кв .Орландовци, ул. Съзнание 20, партер
028394909, 028392065
0888396995
028394909