BGRegistar.com

Ефект Контрол

акредитация за контрол на електромагнитни полета, акредитиран орган за контрол ефект контрол, анализ на физични фактори софия, електромагнитни полета, ефект контрол , извършване на измерване на микроклимат, извършване на измерване на осветление, извършване на измерване на шум, извършване на контрол на вентилационни инсталации, извършване на контрол на дефектнотокови защити, извършване на контрол на електрически уредби, извършване на контрол на електромагнитни полета, извършване на контрол на заземителни инсталации, извършване на контрол на климатични инсталации, извършване на контрол на мълниезащити, извършване на контрол на прах, извършване на контрол на съпротивление на изолация, извършване на контрол на химични агенти, измерване на вентилационни инсталации по проект, измерване на върхово ниво на звуково налягане, измерване на дневно ниво на експозиция на шум, измерване на факторите на работната среда, контрол на електрически уредби и съоръжения, контрол на електромагнитни полета софия, контрол на физични фактори на работната среда, ока ефект контрол, ока за измерване на осветление софия, препоръчана фирма за контрол на ел уредби, препоръчана фирма за контрол на прах, препоръчана фирма за контрол на химични агенти

Информация

Ефект Контрол

Ефект контрол се занимава с извършването на технически изпитвания и извършва анализи за тях. Висококвалифицираните професионалисти, работещи във фирмата, са с дългогодишен опит в сферата на дейност и работят в името на добрите резултати.

Ефект Контрол

 

 

 

 

ОКА Ефект Контрол  е учреден през 2004 година и вече над 19 години развива успешно дейността си на територията на страната.

 

Ефект Контрол е Акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 и притежава Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до 24.10.2026г.


ОКА Ефект Контрол разполага с най-модерна апаратура и лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025,  и използва съвременни методи и процедури за контрол.

 

Извършва измерване на факторите на работната среда както следва:

 

  • Контрол на електромагнитни полета

 

  • Контрол на физични фактори на работната среда - шум, осветление, микроклимат

 

  • Контрол на прах

 

  • Контрол на химични агенти

 

  • Контрол на електрически уредби - Импеданс на контира"фаза - защитен проводник", Заземителни инсталации, Мълниезащити, Съпротивление на изолация, Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи)

 

  • Контрол на вентилационни и климатични инсталации

 

  • Вентилационни инсталации

 

  • Климатични инсталации

 

 

 

Контакти

Ефект Контрол

София, кв .Орландовци, ул. Съзнание 20, партер
028394909, 028392065
0888396995
028394909