BGRegistar.com

Ефект Контрол

Информация

Ефект Контрол

Ефект контрол се занимава с извършването на технически изпитвания и извършва анализи за тях. Висококвалифицираните професионалисти, работещи във фирмата са с дългогодишен опит в сферата на дейност и работят в името на добрите резултати.

 

Ефект Контрол

 

 Акредитиран Орган за контрол Ефект Контрол  е създаден през 2004 година и вече над 15 години развива успешно дейността си на територията на страната.

 

Ефект Контрол е акредитиран за извършването на контрол на фактори на работната среда, електрически уреди, вентилационни инсталации, климатични инсталации, химични агенти и прах.


ОКА Ефект Контрол разполага с най-модерна апаратура и лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025,  и използва съвременни методи и процедури за контрол.

 


Услуги

 

Контрол на електромагнитни полета:

 

- Интензитет на електричното поле
- Плътност на магнитния поток (магнитна индукция)
- Интензитет на електричното поле
- Интензитет на електричното поле


Анализ на физични фактори


- Измерване на осветление
- Измерване на микроклимат.
- Имерване на шум - ниво на шума, dBA.
- Дневно ниво на експозиция на шум, dBA.
- Върхово ниво на звуково налягане, dBC.


Прах


Химични агенти


Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V


- Съпротивление на защитни заземителни уредби
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби


Електрически уредби и съоръжения до 1000 V


- Съпротивление на изолация.
- Импеданс на контур "фаза-защитен проводник".
- Защитни прекъсвачи (Дефектнотокови зщити).


Контрол на вентилационни и климатични инсталации


- Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене.
- Измерване на вентилационни инсталации по проект.


Вентилационни инсталации


- Скорост на движение на въздушния поток, m/s.
- Дебит, m3/h.


Климатични инсталации


- Температура на въздуха, 0C.
- Относителна влажност на въздуха, %.

 

ОКА Ефект Контрол  издава протоколи и сертификати:

 

 - за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска;

 

 - за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда;

 

 - за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите;

 

 - за наладка на вентилация;

 

 - за ефективност на вентилация.

 

Процедура за измервания


ОКА  Ефект Контрол

 

Заявка за контрол се подава на мястo в офиса или по телефона: 028394909.


При небходимост клиента получава консултация от експерт на Ефект Контрол.


1. Заявителя (едноличен търговец, физическо или юридическо лице) получава справка за цената на  измервания. Таксите са съгласно утвърден ценоразпис.


2. След получаване на заявката се извършва предварително уточняване на датата на измерване, времето на измерване в зависимост от методиката на измерване, което е съобразено с изискванията на клиента.


3. Извършване на контрола (провеждане на съответните измервания на обекта/съоръжението).


4. Обработка на резултатите (изготвяне на Протокол за контрол и Сертификат за контрол).


5. Протокол и Сертификат за контрол се получават от заявителя в срок от 5 до 10 работни дни от датата подаване на Заявка за контрол (срокът може да бъде удължен в зависимост от сложността на обекта).


6. След уточняване на тел. 02/8394909, документите могат за бъдат получени:


- на място в офиса, всеки работен ден от 9:00 до 18:00  часа.


- донесени от служител на ОКА Ефект Контрол, на адрес  посочен от клиента.


- по пощата, чрез куриер за сметка на клиента.

Контакти

ЕФЕКТ КОНТРОЛ

София, кв .Орландовци, ул. Съзнание 20
028394909, 028392065
0888396995
028394909