BGRegistar.com

ПАПРОВ ООД - PG4

PG4

Горелката предоставя възможностите:


- Мощност до 35kW


- Напълно автоматичен режим на работа


- Настройка на всички параметри, свързани с упраеление на процеса на горене


- Поддръжка на дата и час с възможност за програмиране до три периода в денонощието, в които горелката работи


- Пълна самодиагностика на хардуера и датчиците. При регистриран проблем се извежда кратко съобщение за причината и ако е необходимо, автоматично се променя режимът на работа


- Възможност за задаване на автоматично почистване от 1 до 4 пъти в денонощието, осигуряващо автономна непрекъсната работа


- Автоматично регулиране на мощността на 3 степени за постигане на зададената температура в котела, както и допълнителен режим за временно поддрържане на огъня за избягване на цикли на палене и загасяване при временни намаляване необходимостта от енергия


- Възможност за интерфейсна връзка с PC или GSM/GPRS модем, за дистанционене мониторинг, управление или ъпгрейд на софтуера


- Управление на помпите/или помпа и ел. магнитен клапан/ на инсталациите за отопление и битпва гореща вода


- Температурен датчик за обратно горене


- Възможност за включване на стаен термостат и седмичен програматор

 

Папров ООД

 

Папров ООД

 

Контакти

ЕУРОГЛАС СОФИЯ

Пловдив, бул. Никола Вапцаров 54
032673911
0897886665, 0897886012
032673911