BGRegistar.com

ЕТ СЕМ-АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ

ет сем агро тодор стоянов, ет сем агро тодор стоянов пиринец, ет сем агро тодор стоянов търговище, кравеферма за крави от кафявата порода търговище, кравеферма за крави от черношарената порода, кравеферма пиринец, крави от кафявата порода област търговище, крави от кафявата порода пиринец, крави от черношарената порода област търговище, крави от черношарената порода пиринец, модерна кравеферма област търговище, модерна кравеферма пиринец, модерно животновъдство в кравеферма, модерно животновъдство област търговище, отглеждане на дойни крави област търговище, отглеждане на дойни крави пиринец, отглеждане на дойни крави с цел млекопроизводство, отглеждане на дойни крави с цел търговия с мляко, отглеждане на едър рогат добитък област търговище, отглеждане на едър рогат добитък пиринец, отглеждане на млечни крави област търговище, отглеждане на млечни крави пиринец, препоръчана кравеферма област търговище, препоръчана фирма за животновъдство търговище, развъждане на дойни крави област търговище, развъждане на крави от кафявата порода търговище, развъждане на крави от черношарената порода, развъждане на млечни крави област търговище, сем агро, фирма за животновъдство област търговище

Информация

СЕМ - АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ ЕТ

 

ЕТ Сем-Агро - Тодор Стоянов е фирма със седалище град Търговище, ул. Република 14, ет. 4, ап. 10.

 

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Занимава се с животновъдството - отглежда едър рогат добитък от кафявата и черношарената порода.

 

Българското черно - шарено говедо е създадено чрез кръстосване на крави от Българско кафяво, Българско червено и Сименталско говедо с Черно шарени и Холщайнфризийски бикове от европейски и американски произход, внесени от Холандия, Германия, Русия, Дания, Израел, Франция, САЩ, Канада и други.

 

Признато е за порода през 1990 година. Характеризира се с добра приспособимост и висока млечност, поради което относителният му дял в страната е над 76,4 % от говедата. Породата се развъжда във всички райони на страната, като кравите в равнинните области са с по-висока млечност отколкото тези в полупланинските части.

 

ЕТ Сем-Агро - Тодор Стоянов притежава кравеферма, намираща се в село Пиринец, област Търговище, в която се отглеждат общо 87 селскостопански животни, от които около 57 дойни крави.

 

Кравефермата е модерна, със съвременно оборудване, добри условия на отглеждане на животните и първокласна продукция от мляко.

 

Кравите се хранят с най-качествените фуражи, което спомага за добив на висококачествено мляко, при спазване на всички стандарти.

 

Тук работят висококвалифицирани работници с опит в животновъдството.

 

За времето на своето съществуване ЕТ Сем-Агро - Тодор Стоянов се е утвърдила, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Контакти

ЕТ СЕМ-АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ

Пиринец, Стопански двор, Кравеферма
0888851784