BGRegistar.com

ЕТ Николай Павлов - Ники

Информация

Ники - Николай Павлов ЕТ е българска компания със седалище град Дупница.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите фирми специализирана в събиране и транспорт на опасни отпадъци в страната.


От основаването си до днес, компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.


Притежава Лиценз за събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци на територията на България.


Дейността на фирмата е изцяло съобразени с действащото към момента национално и европейско законодателство, в областта на управлението и третирането на опасни отпадъци и опазването на околната среда, като същевременно се стреми да подобрява качеството на предоставяните услуги, стриктно спазвайки изисквания на своите клиенти.


За целите на своята дейност фирмата е обособила площадка за временно съхранение на опасни отпадъци.


Ники - Николай Павлов ЕТ разполага също с необходимата специализирана техника за обслужване на своите клиенти от мястото на генериране на отпадъците.

 

Фирмата предлага услугите :

 

  • Събиране, транспорт и унищожаване на опасни отпадъци от лечебни заведения.
  • Събиране и транспорт до инсинератор на опасни отпадъци от фармацевтични фирми.
  • Събиране и транспорт до инсинератор на опасни отпадъци – мастила, тонери и други.

 

Разполага със специализирани автомобили, техника и съдове за временно съхранение на опасните отпадъци с различна вместимост и предназначение в зависимост от вида на услугата.

 

Ники - Николай Павлов ЕТ, е фирма наложила се с доброто име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име. Ето защо залага на екип от мотивирани, технически компетентни хора, квалифицирани специалисти с креативно мислене, което успешно помага да се утвърди на българския пазар, като коректен и предпочитан партньор.


Ники - Николай Павлов ЕТ работи на високо, професионално ниво, с точност и коректност на базата на взаймно уважение в отношенията със своите клиенти и партньори.


Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Контакти

ЕТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВ-НИКИ

Дупница, ул. Вардар 7, ет. 1
0887373551, 0878373555