BGRegistar.com

ЕТ ЛАМ-90 - ИЛИЯ БОЖИНОВ

Информация

Информация

Фирма ЕТ ЛАМ 90 е със седалище и адрес на управление в град Враца.

 

Фирмата е с дългоггодишен опит в областта на проучването, проектирането и извършването на пробивно-взривни работи.

 

ЕТ ЛАМ 90 извършва разрушителни дейности по конвенционални методи. Прави демонтаж на машини и съоръжения, на ОиВ, ВиК инсталации и конструктивни елементи на сгради. ЕТ ЛАМ 90 извършва още и разбиване на скална маса и бетон, раздробяване на метал.

 

ЕТ ЛАМ 90 е дружество лицензирано за проектиране и извършване на взривни работи на територията на цялата страна. Лицензите са издадени, както следва от: Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по Труда и Дирекция Национална Служба Полиция-служба КОС.

 

За повече информация моля свържете се с нас на посочените координати.

Контакти

ЕТ ЛАМ-90 - ИЛИЯ БОЖИНОВ

Враца, Ул. Георги Бързашки 16, вх. Д
0886322677