BGRegistar.com

ЕТ Елтех - Ахмед Ахмедов

Информация

 

ЕТ Елтех - Ахмед Ахмедов е фирма със едалище село Планиница, община Руен, Област Бургас.

 

Обхватът на дейност включва изграждане и поддръжка на електрически инсталации.

 

Елтех - Ахмед Ахмедов разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, професионалисти с голям опит, които предлагат оптимално решение за всеки конкретен случай, съобразно спецификата на обекта и индивидуалните желания на клиента.

 

Фирмата изгражда и поддръжа електроинсталации и системи в съответствие с българските и европейски стандарти за качество и безопастност.

 

Предлага услуги за проектиране и консултации на вътрешни инсталации, слаботокови инсталации, заземителни и мълнезащитни инсталации, външно кабелни захранвания, електрически табла, подстанции, трафопостове, фотоволтаични инсталации и други.

 

Дейността на фирмата е насочена към направа на електрически инсталации на жилищни сгради, офиси, магазини и районно осветление на паркове включващо  - изправяне на стълбове ниско, средно и високо напрежение, монтаж на трафопостове, БКТП 20kv и изтегляне на кабели 20kv, ремонт на подстанции 20-110kv.

 

От основаването си до днес, компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Предлага услуги с високо качество на конкурентни цени.

 

Екипът от компетенти специалисти, работи професионално, отговорно, в крак с новото време, печелейки доверието на своите клиенти и партньори.

 

Предлагайки професионализъм и прецизност на работа, Елтех - Ахмед Ахмедов се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Компанията се представлява от г-н Ахмед Ахмедов в качеството на Управител.

 

Контакти

ЕТ Елтех - Ахмед Ахмедов

Планиница, ул. Средна гора № 7
0889297994