BGRegistar.com

ЕТ Елтех - Ахмед Ахмедов

Информация

 

ЕТ Елтех - Ахмед Ахмедов  е съвременна, пазарно ориентирана фирма със седалище село Планиница, община Руен, Област Бургас.

 

Обхватът на дейност включва изграждане и поддръжка на електрически инсталации. 

 

Елтех - Ахмед Ахмедов разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, професионалисти с голям опит, които предлагат оптимално решение за всеки конкретен случай, съобразно спецификата на обекта и индивидуалните желания на клиента.

 

Фирмата изгражда и поддръжа електроинсталации и системи в съответствие с българските и европейски стандарти за качество и безопастност.  Стреми се да отговори на търсенето на българския потребител и максимално да го улесни, предлагайки решения за всеки бизнес.

 

Предлага услуги за проектиране и консултации на вътрешни инсталации, слаботокови инсталации, заземителни и мълнезащитни инсталации, външно кабелни захранвания, електрически табла, подстанции, трафопостове, фотоволтаични инсталации и други.

 

Дейността на фирмата е насочена към направа на електрически инсталации на жилищни сгради, офиси, магазини и районно осветление на паркове включващо  - изправяне на стълбове ниско, средно и високо напрежение, монтаж на трафопостове, БКТП 20kv и изтегляне на кабели 20kv, ремонт на подстанции 20-110kv.

 

От основаването си до днес, фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Държи на коректност и бързо обслужване, предоставяйки услуги на разумни цени с високо качество, гарантирани от съвременната техника, с която разполага.

 

На клиентите си предлага безплатни консултации.

 

Елтех - Ахмед Ахмедов работи на високо, професионално ниво, с точност и коректност на базата на взаймно уважение в отношенията със своите клиенти и партньори.

 

Богатият опит трупан през годините и креативните решения са в основата, фирмата да се наложи като лидер в своя бранш.

 

Компанията се представлява от г-н Ахмед Ахмедов в качеството на Управител.

 

Контакти

ЕТ Елтех - Ахмед Ахмедов

Планиница, ул. Средна гора 7
0889297994