BGRegistar.com

ЕТ Електра - Петър Петров - Специалности

Специалности

ЦПО към ЕТ Електра - Петър Петров предлага обучение в следните професии и специалности:

 

Професия Икономист
Специалност: Индустрия

Професия Офис - мениджър
Специалност: Бизнес администрация

 

Професия Биотехнолог
Специалност: Технология в биопроизводствата

 

Професия Заварчик
Специалност: Заваряне

 

Професия Стругар
Специалност: Стругарство

 

Професия Огняр
Специалност: Оператор на парни и водогрейни съоражения

 

Професия Електромонтьор
Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника
Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
Специалност: Електрически инсталации
Специалност: Електродомакинска техника

 

Професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност: Хладилна техника
Специалност: Газова техника
Специалност: Климатична и вентилационна техника

 

Професия Монтьор на подемно - транспортна техника
Специалност: Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
Специалност: Подемно - транспортна техника с електрозадвижване
Специалност: Пристанищна механизация

 

Професия Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност: Топлоенергетика
Специалност: Хидроенергетика
Специалност: Газова техника
Специалност: Възобновяеми енергийни източници
Специалност: Топлотехника"- топлинна, климатична, вентилациона

Професия Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост
Специалност: Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Специалност: Производство и преработка на мляко и млечни продукти
Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба
Специалност: Производство на консерви
Специалност: Производство на алкохолни и безалкохолни напитки
Специалност: Производство на захар и захарни изделия
Специалност: Производство на тютюн и тютюневи изделия

 

Професия Пътен строител
Специалност: Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
Специалност: Строител на релсови пътища и съоръжения към тях

 

Професия Техник - механизатор
Специалност: Механизация на горското стопанство

 

Професия Техник по промишлен риболов и аквакултури
Специалност: Промишлен риболов и аквакултури

 

Професия Посредник на трудови борси
Специалност: Посредник на трудови борси

 

Професия Сътрудник социални дейности
Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск
Специалност: Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

 

Професия Хотелиер
Специалност: Организация на хотелиерството
Специалност: Организация на дейностите в места за настаняване

 

Професия Фермер
Специалност: Земеделец
Специалност: Производител на селскостопанска продукция

 

Професия Озеленител
Специалност: Цветарство
Специалност: Парково строителство и озеленяване

 

Професия Корабоводител
Специалност: Корабоводене - морско


Професия Компютърен график
Специалност: Компютърена графика

 

Професия Финансист
Специалност: Банково дело
Специалност: Застрахователно и осигурително дело

 

Професия Монтьор на транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника
Специалност: Пътностроителна техника

 

Професия Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника
Специалност: Пътно-строителна техника

 

Професия Техник - растениевъд
Специалност: Полевъдство
Специалност: Зеленчукопроизводство
Специалност: Трайни насъждения
Специалност: Селекция и семепроизводство
Специалност: Тютюнопроизводство
Специалност: Гъбопроизводство
Специалност: Растителна защита и агротехника

 

Професия Техник - животновъд
Специалност: Говедовъдство
Специалност: Овцевъдство
Специалност: Свиневъдство
Специалност: Птицевъдство
Специалност: Зайцевъдство
Специалност: Пчеларство и бубарство
Специалност: Коневъдство и конна езда

 

Професия Строител
Специалност: Кофражи
Специалност: Армировка и бетон
Специалност: Зидария
Специалност: Мазилки и шпакловки

 

Професия Монтьор на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство

 

Професия Готвач
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

 

Професия Сервитьор - барман
Специалност: Обслужване на заведенията в общественото хранене

 

Професия Електротехник
Специалност: Електрически машини и апарати
Специалност: Електроенергетика
Специалност: Електрообзавеждане на производството
Специалност: Електрообзавеждане на кораби
Специалност: Електрообзавеждане на железопътна техника
Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника
Специалност: Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт
Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
Специалност: Електрически инсталации
Специалност: Електродомакинска техника

 

Професия Продавач - консултант
Специалност: Продавач - консултант

 

Професия Оператор на компютър
Специалност: Техстообработване

 

Професия Корабен монтьор
Специалност: Корабни машини и механизми
Специалност: Корабни тръбни системи
Специалност: Ремонт на кораби

 

Професия Оператор на дървообработването
Специалност: Производство на мебели
Специалност: Производство на врати и прозорци
Специалност: Производство на тапицирани изделия

 

Професия Строител
Специалност: Вътрешни облицовки и настилки
Специалност: Външни облицовки и настилки
Специалност: Бояджийски работи
Специалност: Строително дърводелство
Специалност: Строително тенекеджийство
Специалност: Покриви

 

Професия Строител - монтажник
Специалност: Стоманобетонни конструкции
Специалност: Метални конструкции
Специалност: Сухо строителство
Специалност: Дограма и стъклопоставяне

 

Професия Монтажник на ВиК мрежи
Специалност: Вътрешни ВкИ мрежи
Специалност: Външни ВиК мрежи

 

Професия Строителен техник
Специалност: Строителство и архитектура
Специалност: Водно строителство
Специалност: Транспортно строителство

 

Професия Камериер
Специалност: Хотелиерство

 

Професия Еколог
Специалност: Екология и опазване на околната среда

 

Професия Фризьор
Специалност: Фризьорство

 

Професия Козметик
Специалност: Козметика

 

Професия Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
Специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт

 

Професия ОхранителСпециалност: Банкова охрана и инкасова дейност
Специалност: Лична охрана
Специалност: Физическа охрана на обекти

 

Професия Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
Специалност: Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

 

Професия Строител - монтажник
Специалност: Изолации в строителството

 

Професия Корабен техник
Специалност: Корабни машини и механизми

Професия Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство

 

Контакти

ЕТ ЕЛЕКТРА - ПЕТЪР ПЕТРОВ

Аксаково, ул. Кокиче 2А
051132645
0887746420