BGRegistar.com

ЕТ Електра - Петър Петров - Курсове

Курсове

ЦПО към ЕТ Електра - Петър Петров е изградил сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Предлага следните курсове:


Курс за регламент (ЕС) 2015/2067 за работа с хладилни агенти - с издаване на сертификат


Строителство

 

Монтажи ВиК - вътрешни и външни
Зидария
Мазилки и шпакловки - вътрешни и външни
Хидроизолация, топлоизолация
Облицовки и настилки - вътрешни и външни
Армировка и бетон
Дограми и стъклопоставяне
Координатор по безопасност и здраве
Длъжностно лице за инструктаж на служители и работници
Контрольор по качеството

 


Строителен техник

 

Строителство и архитектура
Водно строителство
Ел. техници, ел. монтьори - всички професии и специалности
Хладилна, климатична и вентилационна техника
Заварчици - електродъгово, СО, Аргон
Техници - механизатори, селско стопанство
Животновъдство, селско стопанство
Корабни специалности
Газова техника
Готвачи, сервитьори, барани и др.
Икономист - индустрия, търговия и други
Английски език
Пътен строител и други
Квалификационни групи до и над 1000 V за електрически и неелектрически уредби
Курсове за пътно строителни машини, електрокари, мотокари, багери, фадроми, челни товарачи и др.
Опреснителни курсове за мотокари, ел. електрокари, кранисти, огняри

 

Контакти

ЕТ ЕЛЕКТРА - ПЕТЪР ПЕТРОВ

Аксаково, ул. Кокиче 2А
051132645
0887746420