BGRegistar.com

ЕТ ГРАНД КОМЕРСИАЛ - ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ

Информация

     ЕТ ”Гранд Комерсиал – Пламен Нейчев” гр.Гълъбово е регистрирана през 1993г. в Старозагорски Окръжен Съд.
    Основната дейност на фирмата е: товарен автомобилен транспорт – 13 четириосни самосвала, 12 гондоли, строителна механизация – 40 машини, търговия със железария, строителни материали и суровини – 2 търговски обекта, и строително предприемачество, бетон и бетонови изделия – 2 бетоновъзела - Стара Загора, Симеоновград, добив и преработка на инертни материали – каменна кариера – Райново, пясъчна кариера – Симеоновград.
    Фирмата притежава Лиценз на общността № 8127 от 01.01.2007г. за международен товарен автомобилен транспорт.
    Регистрирана е в Камарата на строителите за:
Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
Строежи от четвърта и пета категория;
Втора група - строежи от транспортната инфраструктура;
Строежи от трета и четвърта категория;
Трета група - строежи от енергийната инфраструктура;
Строежи от трета категория;
Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда;
Строежи от трета категория;
Пета група - отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство” с класове: 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20.
     През 2011г. фирмата е регистрирана по ИСО стандарти:
БДС EN ISO 9001:2008;
БДС EN ISO 14001:2005;
BS OHSAS 18001:2007.

Контакти

Управител                                                                                                           0888334488
Автотранспорт                                                                                                     0887868908
Механизация                                                                                                       0885204046
Търговски отдел                                                                                                  0886669915
Строителство                                                                                                       0885311775

 

Контакти

ЕТ ГРАНД КОМЕРСИАЛ - ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ

Гълъбово, ул. Христо Ботев 37
041862000
041862000