BGRegistar.com

ЕТ Васил Иванов Костов

Информация

ЕТ Васил Иванов Костов е модерна, пазарно ориентирана фирма, учредена през 1989 година със седалище град София. 

 

Утвърдила и наложила се като лидер на пазара с дейност фокусирана в сферата на строителството, ремонтните и довършителни работи.

 

 

ЕТ Васил Иванов Костов развива дейност на територията на страната повече от 20 години. Има реализирани редица проекти в областта на: Строителство, Ремонт, Реставрация и Поддръжка на сгради.

 

Строителната компания е утвърдена като лоялен и коректен изпълнител и партньор на своите клиенти. Дългогодишният опит и високият професионализъм на заетите във фирмата й дава възможност да участва активно в конкурсите за възлагане на обществени поръчки.


ЕТ Васил Иванов Костов извършва текущи и основни ремонти на сгради на университети в страната, сред които: Технически Университет – София, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Медицински Университет - Пловдив, Медицински Университет - Плевен, Аграрен Университет - Пловдив и много други.

 

Извършени ремонти на сгради с обществено значение - Сградата на централно управление на „Български пощи” ЕАД, Пощенски станции в градовете София, Пловдив, Перник, Благоевград, Стара Загора, Сливен, Силистра, Разград, Горна Оряховица, Търговище, Велинград, Мелник, Кочериново, Разлог. Лечебни заведения, училища, читалища, детски градини, други обществени сгради и обекти.

 

Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008. 

 

ЕТ Васил Иванов Костов е сертифицирана от Moody International, с обхват на сертификацията: Строителство, строително-ремонтни дейности, хидроизолации и саниране на сгради. Производство и монтаж на алуминиева и РVС дограма. Строителство на пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация.

 

Внедрени са ситемата за Здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007 и Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.

 

Екипът, зает в компанията е висококвалифициран и се състои от: строителни инженери, специалисти в: промишлено и гражданско строителство, водоснабдяване и канализация, хидроенергийно строителство, железопътно строителство. Във фирмата работят опитни геодезисти, машинни инженери, електроинженери и строителни техници.

 

Всеки от строителите притежава квалификация за различни строителни и ремонтни работи, в т.ч. водопроводчици, електротехници, специалисти по отопление и вентилация, сухо строителство, зидаромазачи, бояджии. Работници за: облицовки, настилки, изолации, шпакловчици. В екипа си ЕТ Васил Иванов Костов разполага с опитни арматуристи, кофражисти, заварчици, тенекеджии, дограмаджии, дърводелци, шофьори, снабдители и други. ЕТ Васил Иванов Костов разполага със собствен административно-правен отдел.

 

Фирмата има собствена производствена база, в която се осъществява производство на алуминиева и PVC дограма.

 

Компанията се отличава с дългогодишния си опит в областта на строителството и ремонтните дейности, със своята коретност и професионално изпълнение на проектите.

 

Контакти

ЕТ ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ

София, кв. Враждебна, ул. „4” № 3А
029950338
0889898080