BGRegistar.com

ЕТРОСТРОЙ ИГЕ АД

Информация

ЕТРОСТРОЙ ИГЕ АД


 

Етрострой ИГЕ АД е фирма със седалище град Етрополе, ул. Йордан Кисяков № 13.

 

Създадена през 1996 година на базата на Стройрайон - Етрополе и БКС - Етрополе.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Занимава се със строително - ремонтни работи в София, Ботевград и Етрополе.


Етрострой ИГЕ АД разполага със собствена производствена база с площ около 30 декара, бетонов и варов възел, две сепарации в селата Своде и Джурово за пясък и четири вида фракции.


Дружеството извършва строителни работи - ниско и висока строителство.

 

Строителният сектор включва екип от квалифицирани майстори от всички специалности - зидаро - мазачи, арматуристи, кофражисти, бояджии, дърводелци, стъклари, ел. техници, ВиК и ОВИ.

 

Голяма част от работниците са работили в Германия и Русия, където са придобили висока квалификация и опит в съвременните строителни технологии.

 

Фирмата разполага с необходимите инженерни и технически кадри за ръководството на строителните обекти.

 

Етрострой ИГЕ АД изпълнява качествено и в срок поетите строително - ремонтни работи.


Фирмата е регистрирана в Камарата на Строителите в България. Притежава :

 

 • Удостоверение І - 000044 - І група строежи - строежи от ІІІ до V категория - строежи от високо строителство.
 • Удостоверение ІІ - 000011 - ІІ група строителство - строежи от транспортна инфраструктура - строежи от ІІІ и ІV категория.
 • Удостоверение ІV - 000021 - ІV група - строежи от благоустройствена инфраструктура - строежи от ІІІ категория.
 • Удостоверение V - 000027 - V група - отделни строителномонтажни работи, съгласно Националния класификатор на икономическите дейности.


Притежава сертификат за управление на качеството с рег. № 013-270/30.01.2007 година, одобрен за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2001 в обхват - строителни работи - ниско и висока строителство.


Етрострой - ИГЕ АД гр. Етрополе притежава :

 

 • сертификат № 018-НСИОССП - 122/ 08.08.2005 г. - за Бетон В15
 • сертификат № 018-НСИОССП - 123/08.08.2005 г. - за Бетон В20
 • сертификат № 018-НСИОССП - 121/08.08.2005 г. - за Бетон В10
 • сертификат № 018-НСИОССП - 124/08.08.2005 г. - за Бетон В20W0.4
 • сертификат № 018-НСИОССП - 0216/04.12.2006 г. - за добавъчни материали / фракция от 5-20 мм. и фракция от 5-30 мм.


Етрострой - ИГЕ АД е в състояние да изпълни качествено и в срок предложените от Вас обекти.

 

АВТОПАРК

Автопаркът на фирмата се състои от следните машини :

 

 • Четири самосвала - Камаз
 • Бордови самосвал
 • Прицеп - бордови
 • Пет бетоновоза
 • Прицеп самосвал - Шкода
 • Автокран
 • Бетоновоз с монтирана бетон помпа
 • Фадроми L 200 - 2 бр.
 • Багери 3322 - 3 бр.
 • Верижен багер Россия
 • Белорус - 3 бр.
 • Валяци - 2 бр.
 • Други

 

За автопарка се грижат около четиридест квалифицирани монтьори и механизатори.

 

ДЕЙНОСТ

Етрострой - ИГЕ АД е изпълнила :

 

 • Цялото жилищно и промишлено строителство на град Етрополе
 • Голяма част от жилищното и благоустройственото строителство на Ботевград
 • Част от заводите Чавдар в Ботевград и Жерково
 • Завод Чавдар - Джурово.

 

 

Контакти

ЕТРОСТРОЙ ИГЕ АД

Етрополе, ул. Йордан Кисяков № 13
07202229
0876681420, 0886398124