BGRegistar.com

ЕТИС 2007 ООД

Информация

ЕТИС 2007 ООД

Адрес: София, ул.Сава Михайлов,бл.146, вх. Ж, ет.1,ап.143 Тел: 02 9 20 04 26 / 0888 23 14 47 Email: etisltd@mail.orbitel.bg URL: ЕТИС 2007 ООД
 
етис 2007 оод Фирма ЕТИС 2007 ООД е създадена през 1993 година. Дейността на фирма ЕТИС 2007 ООД е в областта на диагностиката, ремонта на стъпални регулатори – основнен възел на силовите трансформатори в поделенията на енергосистемата на България – електропроизводство, пренос и разпределение на електрическа енергия. Във фирмата работят висококвалифицирани кадри - специалисти с дългогодишен опит в областта на диагностиката, конструирането, производството, експлоатацията и модернизацията на силови енергийни съоръжения. Приоритет за фирмата е постоянното развитие и квалификация на младите специалисти, като гаранция за високото качество на предлаганите услуги. Фирмата има създадена богата база данни за характеристиките на стъпалните регулатори инсталирани на енергийните обекти в страната. През 1994 година става изключителен представител на италианската фирма PASSONI & VILLA Spa Италия за територията на България. През 1998 година фирмата е представител на руската фирма ТАВРИДА ЕЛЕКТРИК – един от световните лидери на производство на апаратура средно напрежение на базата на вакуумна техника.
Предлагаме следните услуги:
  • диагностика на стъпални регулатори
  • ремонт на стъпални регулатори
  • диагностика на силови трансформатори
  • диагностика и ремонт на моторни задвижвания на стъпални регулатори
  • диагностика, преработка на контактни системи и всички основни възли на мощностни превключватели на стъпални регулатори
 
етис 2007 оод
 
 
Големият ни опит при тези видове дейности показва, че диагностиката на много места е показала критични състояния на стъпалните регулатори и силови трансформатори, като същевременно дава възможност на ръководителите в съответната фирма правилно да планират ремонтните си дейности.Предлагаме ефективна и екологично чиста технология за подобряване на работните параметри на трансформаторните масла в експлоатация.

Контакти

ЕТИС 2007 ООД

София, ул.Сава Михайлов,бл.146, вх. Ж, ет.1,ап.143
0029200426/0888231447