BGRegistar.com

ЕСКЕЙП - ГРУП ООД - Продукти и услуги

Продукти и услуги

ЕСКЕЙП - ГРУП ООД

Ескейп - Груп ООД предлага следните продукти и услуги :

 

     -  Оборудване и монтаж на отоплителни

         системи на твърдо горивo.

 

     -  Вентилационна система.

 

     -  Охладителна система.

 

     -  Нипелна поилна система.

 

     -  Хранилна система - автоматични хранилки.

 

     -  Еднодневни хранилки.

 

     -  Въздушна клапа.

 

     -  Силози с галванично покритие.

 

     -  Компютърно управление - пълна контролна система.

Контакти

ЕСКЕЙП - ГРУП ООД

Търговище, ул. Братя Миладинови 38
060185556
0878350116, 0878350117, 0878350118