BGRegistar.com

Ер Джи Инженеринг ООД

Информация

Информация

Ер Джи Инженеринг ООД е българска компания със седалище и адрес на управление град София.

 

Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, чиято дейност е насочена в областта на строителството.

 

Ер Джи Инженеринг е компания, изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Философията, която следва през годините е привличане на повече клиенти в условията на конкуренция и пазарна икономика.

 

Стреми се да отговори на търсенето на българския потребител и максимално да го улесни, предлагайки решения за всеки бизнес, спазвайки принципите в дейността си - лоялност, коректност и взаимно доверие.

 

Регистрирана в Централния професионален регистър на строителя, притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от първа група, от трета до пета категория.

 

Съгласно международните стандарти, в дружеството са въведени система за управление на качеството - EN ISO 9001:2015 и система за управление на околната среда - ISO 14001:2015.

 

Извърва строително - ремонтни дейности, включващи: саниране на сгради, външна и вътрешна топлоизолация, фасадни мазилки, финни шпакловки и замазки, както и всички допълнителни довършителни ремонтни работи.


Разполага със собствени ресурси, работни групи и лека строителна механизация, с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните дейности.

 

Строителната комания се ползва с доверието на финансовите институции и е в състояние да представи фирмени и банкови гаранции за изпълнението на проектите.

 

Ер Джи Инженеринг работи на високо, професионално ниво, с точност и коректност на базата на взаймно уважение в отношенията със своите клиенти и партньори.

 

Стерми се да поддържа доброто си име на строителния пазар, предлагайки разумни цени, добро качество и изпълнение на проектите в срок.

 

Широко стъпила на пазара, Ер Джи Инженеринг се радва на доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа.

 

Предлага гъвкави решения, с гарнация за бърза, професионална реакция, съобразена с желанията на клиентите.

 

Богатият опит трупан през годините и креативните решения са в основата, фирмата да се наложи като лидер в своя бранш.

 

Контакти

ЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. Цар Борис III 93-95
0885447394, 0878103727