BGRegistar.com

ЕНЕРСИС АД

Информация

Информация

През май 2007 г. ЕнерСис АД стана част от Енерсис(EnerSys) – световния лидер в производството на индустриални батерии. Акционерно дружество ЕнерСис АД (бившия завод "Енергия") - гр.Търговище е създадено през 1971 година по лиценз на немската фирма – Германия.

 

Първоначалната специализация на дружеството беше в производството на оловно – кисели панцерни акумулаторни батерии, с които се задоволяваха нуждите на карните заводи в България. През годините във фирмата се извършва непрекъсната модернизация на основните фондове.

 

Днес ЕнерСис АД е собственик на 206 000 кв.м. площ, в т.ч. застроена площ 58 600 кв.м. Изградените мощности ни позволяват да затворим напълно производствения процес, тъй като можем да произвеждаме всички компоненти, необходими за монтажа на акумулаторните батерии. Фирмата произвежда панцерни и AGM оловно-кисели батерии за тягови и стационарни приложения, както и за железниците, рудничната промишленост и подводниците.

 

Персоналът на фирмата е 590 човека. На основата на непрекъснато внедряване в експлоатация на съвременно оборудване и авангардни технологии, както и чрез коопериране с някои западноевропейски фирми, днес качеството на произвежданата продукция отговаря на най-добрите световни образци.

 

ЕнерСис АД е сертифицирана по EN ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството) и EN ISO 14001-2004 (Система за управление на околната среда).

Контакти

ЕНЕРСИС АД

Търговище, Индустриална зона
060168209, 060168309, 060168300, 060168222