BGRegistar.com

Енерджи Макс ЕООД - Д-р инж. Тотьо Тотев

Д-р инж. Тотьо Тотев

Енерджи Макс ЕООД

 

Доц. д-р инж. Тотьо Иванов Тотев е машинен инженер.

 

Завършва ВМЕИ - София през 1985 година, специалност топло - ядрена енергетика. Специализира в Университета в град Зиген - Германия. Защитава дисертация на тема - Управление на топлинния товар на парогенератори на нискокачествени горива.

 

Професионалната си дейност започва във ВМЕИ - София през 1986 година, като асистент. От 1992 година е главен асистент, а от 2003 година доцент по научната специалност Енергопреобразуващи технологии и системи.

 

Основни области на научна и преподавателска дейност - характеристики на енергийни горива и подготовка за изгарянето им, горивни процеси, експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива, управление на процесите при експлоатация на енергийни котли, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ.

 

През последните години активно се занимава с цифрово симулационно моделиране на технологични процеси в ТЕЦ.

 

Автор и съавтор е в около сто и десет научни публикации, включени в специализирани издания и в сборници от научни конференции.

 

Работи по четири международни проекта, свързани с изгарянето на български лигнитни въглища в кипящ слой, симулационно моделиране на технологични процеси в ТЕЦ, внедряване на технологии за редуциране на азотните емисиите при изгарянето на органични горива.

 

Съавтор е в два учебника - Изгаряне на енергийни горива и Изгаряне на органични горива и екология. Участвал е при изпълнението в над сто научноизследователски и развойно - внедрителски проекта в сферата на топлоенергетиката.


От 2010 година до днес е ръководител на катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика в технически Университет София.


Експертни и консултативни възможности - технологии за подготовка на органични горива за изгаряне, горивни процеси, експлоатационни проблеми на енергийни и промишлени котли, симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ, екологични проблеми свързани с формиране и очистването от вредни емисии, технико - икономически показатели на ТЕЦ.

 

Контакти

Енерджи Макс ЕООД

Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16, офис 612
042638395