BGRegistar.com

ЕМЕ АД - Качество

Качество

 

 

ЕМЕ АД - Смолян се стреми да удовлетворява нуждите на всеки потребител, като не прави компромис с качеството на предлаганите продукти, както и с опазването на околната среда.


Фирмата разполага със собствени лаборатории за физични и химични измервания, където се осъществява качествен входящ, междуоперационен и изходящ контрол.

 

Физичната и химична лаборатории са оборудвани с рентгенов и радиационен измервателни уреди за измерване дебелината на всички видове покрития, уред за спректрален анализ за определяне състава на металите, виброустановки, установки за изпитания на якост, опън и удар, камери за изпитания при ниски и високи температури и влага.


Богатият, дългогодишен опит, доброто техническо оборудване, въведената и успешно прилагана система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2000, водят до производство и предлагане на продукти с най - високо качество, конкуренти не само на българския пазар.

 

ЕМЕ АД - Смолян притежава сертификат за качество № 78 100 046275 04.10.2004 на TUV NORD CERT и ISO 14001:2004 № 78104 046275 на TUV NORD CERT за опазването на околната среда.


Затвореният цикъл на производство позволява да се контролира производствения процес от доставките до готовия краен продукт.

 

Високото качество на предлаганите продукти, лоялността и коректността в деловите отношения са наложили ЕМЕ АД - Смолян, като един надежден и предпочитан партньор.

 

 

Контакти

ЕМЕ АД

Смолян, кв. Устово, ул. Димитър Македонски 4
030164108, 030164044
030164125