BGRegistar.com

ЕЛПРОМ -ТРАФО СН

Информация

ЕЛПРОМ -ТРАФО СН

 

ЕЛПРОМ - ТРАФО СН АД е фирма със седалище град Кюстендил, бул. Дондуков № 63.

 

Заводът в град Кюстендил е основан през далечната 1968 година, като подразделение на съществуващия Завод за силови трансформатори в София.

 

В началото на седемдесетте години на миналия век Елпром Трафо започва редовното производство на първия тип трансформатори ТМ 100 kVA.

 

За кратко време се усвояват и мощностите - 160 и 250 kVA. От началото на осемдесетте години на миналия век завода се развива с бързи темпове, закупуват се нови машини, усвояват се нови производствени технологии.

 

До края на десетилетието вече се произвеждат и трансформатори с мощност до 1600kVA, а до края на деветдесетте години производствената гама се увеличава и с трансформатори с мощност до 2500kVA.

 

Така още преди края на миналия век завода достига максималния си производствен капацитет от 10 000 броя годишно.

 

Изграждени се контролни лаборатори за входящ и текущ контрол на материалите, използвани в производството.

 

Създадена е изпитателна станция за контролни и типови изпитания на трансформаторите.

 

В началото на деветдесетте години на миналия век са обособени конструктивен и технологичен отдел, с което е затворен целия производствен цикъл – от проектирането на трансформатора до сглобяването му.

 

ДНЕС

 

Днес Елпром Трафо е производител с доказано собствено know - how и повече от четири деситилетия присъства на българските и международните пазари.

 

Заводът притежава лиценз по ISO 9001 над десет години, което му позволява да се развива с бързи темпове и да отговоря на непрекъснато нарастващите потребителски нужди.

 

Елпром Трафо разполага с екип от млади висококвалифицирани специалисти отговорни за съществувашата в момента напълно автоматична система за управление на поръчките, система за управление на техническите документации и система за управление на материалната база на завода. Осигурена е непрекъснатата комуникацията между отделните заводски звена и е ускорен производствения процес.

 

Разроботеният софтуер за оптимално проектиране на трансформатори заедно с 3D CAD - CAM софтуер с опция за автоматично генериране на техническа документация за производството е голямо предимство. Така значително е намалено времето от получаването на задание от клиента до производството на заявения продукт.

 

Освен производството на пълната гама трифазни маслени трансформатори с мощност от 25kVA до 2500kVA,Елпром Трафо изработва и специални типове трансформатори - заземителни, трансформатори за ветрогенератори, трансформатори със стъпални регулатори под напрежение и монофазни трансформатори. За всяка мощност се предлагат различни серии ,взависимост от загубите на празен ход и на късо съединение. Всеки трансформатор е произведен в съответствие с международния стандарт EN 50464-1 : 2007 / наследник на HD 428.1S1 /.

 

Произвежданите стандартни серии маслени трансформатори работят при честота f=50Hz (60Hz), температура на въздуха до 50˚С и надморска височина до 1000м. По желание на клиента се правят модификации в зависимост от условията на работа, броя на фазите, групата на свързване и други.

 

Производството е оптимално автоматизирано и е разпределено в два производствени цеха с разгърната застроена площ от 25 000m². Всеки от производствените цехове е оборудван с машини от водещи производители в областта,като немската фирма Georg.

 

Производствения процес е разделен на три основни етапа и един контролен :


I - Изработка на казан - изработка на дъно, стени с ребра, капак, консерватор, кабелни кутии, куки, колесници и колела. За изработката на трансформаторните казани се използват - една производствена линия за огъване и автоматично заваряване на стените, абкант за огъване на дъната, плазмена машина за разкрояване на метали.

II - Изработка на активна част - навиване на бобини, разкрояване на ламели и нареждане на магнитопровод, монтаж на активна част. При производството на активната част се ползват - една производствена линия за надлъжен разкрой и две производствени линии за напречно рязане на трансформаторна ламарина, машина за изработка на фолиеви намотки, машини за изработка на блок - бобини и бобинажни машини за изработка на намотки ВН и НН.
III - Окомплектоване на трансформатора - монтаж на активна част и казан, затваряне, готова продукция
IV - Контролни изпитания на готовия трансформатор - изпитват се групата на свързване, коефициента на трансформация, съпротивлението на намотките, приложено напрежение, индуктирано напрежение, загубите на празен ход, загубите на късо съединение и напрежението на късо съединение.


Елпром Трафо предлага за всеки производствен трансформатор гаранционен и извънгаранционен сервиз и профилактика. Като производител, заводът осигурява най - качествен ремонт от висококвалифицирани специалисти.

 

Използват се лабораторно изпитани материали с доказан произход. По заявка може да се извърши ремонт или профилактика и на трансформатори прозведени от други фирми.

 

Завода разполага с уникален за България лабораторен комплекс, с единствено по рода си оборудване и квалифицирани кадри, където се извършва входящ, текущ и краен контрол на материали и готова продукция. Преди започване на самото производство материалите, които се използват се подлагат на редица физико - механични и химични изпитания.

 

Извършва се проверка по зададени параметри, за всеки вид материал и получените данни се сравняват с данните от придружаващите сертификати. Изпитват се tgδ, вискозитета, пробивното напрежение и пламната температура на трансформаторното масло, както и много други. По време на производството се изършва текущ контрол, като се измерват отделните елементи на трансформатора, изпълнението по монтажа и неговата годност. Извършват се и редица електрически измервания като - изолационно съпротивление, изправност на електрическите връзки и други. След сглобяването всеки трансформатор се подлага на редица контролни изпитания и едва тогава е готов за експедиция.


Елпром Трафо е синоним на качество, бързина и коректност не само на българския пазар, но и в чужбина. Затвърдените дългогодишни позиции на завода на международните пазари улесняват работата с нови и нови партньори.

 

В последните години продукцията на Елпром Трафо е все по - търсена и на европейския пазар. Успешната работа на експертспециалистите върху енергоефективността на произвежданите трансформатори, кратките срокове на производство и сравнително ниските цени, правят Елпром Трафо предпочитан партньор.

 

70% от годишната продукция се изнася в чужбина, а останалите 30% от произведените трансформатори са за вътрешния пазар. Дългогодишни клиенти на фирмата са страни от Северна Африка, Азия, Южна Америка, Балканския регион и Близкия Изток.

 

 

Контакти

ЕЛПРОМ -ТРАФО СН

Кюстендил, бул. Дондуков 63
078523796
078523618