BGRegistar.com

ЕЛПРОМ - ЕТ АД - Продукти

български производител на електросъоръжения, български производител на енергетично оборудване, доставка на ел табла, доставка на електросъоръжения, електрически тaбла, електросъоръжения, елпром, елпром ет, елпром ет ад, енергетично оборудване, качествено играждане на електросъоръжения, проектиране и производство на електросъоръжения, проектиране на ел табла, проектиране на тафапостове, производител на електрически табла, производител на трафопостове, производство и доставка на ел табла, производство и проектиране ел табла, производство и проектиране тафапост, производство и проектиране тафапостове, производство на електрически табла, производство на електрооборудване, производство на тафапостове, производство на трафопостове, разпределителни устройства, сигурно проектиране на електросъоръжения, силови табла, табла и трафопостове, трансформаторни подстанции, трафопостове, фирма за доставка на енергетично оборудване

Продукти

В това направление продуктите предлагани от нас са:

 

Серия Комплектни Трансформатарни Подстанции за 6, 10 и 20 kV, бетоново-панелен /БКТП / и с метално - ламаринен панелен корпус тип “сандвич” в схемни изпълнения: еднотрансформаторни и двутрансформаторни с мощост до 1600 kVA.

 

Присъединителни БКТП за вятърни, фотоволтаични генератори

 

Комплектни Разпределителни Уредби средно напрежение /СрН/ за присъединяване на парково изградени вятърни електрогенераторни обекти към преносно разпределителната мрежа – 20 kV, изградени на база бетоновопанелни или моноблокови закрити конструкции;

 

Самостоятелни Разпределителни Уредби средно напрежение /СрН/, изградени на база бетоново-панелни или метални контейнерни корпуси с вградени в тях KРУ-SF6

 

Комплектни Разпределителни Уредби СрН - /за 6, 10, 20 кV/ - за ОТКРИТ монтаж, рудничен тип, мобилни, предназначени за руднични и кариерни обекти.

 

Специализиран тип мобилни Комплектни Разпределителни Устройства до 20 kV, открит монтаж, предназначени за открити рудодобивни и кариерни терени и площадки;

 

Широка гама електрически табла /силови, оперативни, др./ и на тази база - Комплектни разпределителни устройства / РУ-0,4 kV/, предназначени за нуждите на електроразпределителните дружества, промишлено-индустриалните предприятия, жилищно-сградното стрителство и др. обекти;

 

Шкафове и касети за градски разпределителни мрежи, метални и полиестерни варианти, с автоматични предпазители , вертикални разпределителни предпазители;

 

Електрически табла: силови, командни и табла за управление, предназначени за промишлеността.

 

Едно и Двусекционни Електромерни табла, за открит и закрит монтаж , тип ТЕМЗ и ТЕМО, съобразени с изискванията на Електроразпределителните дружества.

 

Серия табла ниско напрежение за жилищното строителство, хотелски комплекси, ваканциони селища, голф-игрища и др.:

 

Специализирани табла за управление на телферни и повдигателни устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

ЕЛПРОМ - ЕТ АД

Добрич, бул. Добруджа 2
058683897
0888274497
058683873