BGRegistar.com

ЕЛПРОМ - ЕТ АД - Продукти

Продукти

В това направление продуктите предлагани от нас са:

 

Серия Комплектни Трансформатарни Подстанции за 6, 10 и 20 kV, бетоново-панелен /БКТП / и с метално- ламаринен панелен корпус тип “сандвич” в схемни изпълнения: еднотрансформаторни и двутрансформаторни с мощост до 1600 kVA.

 

Присъединителни БКТП за вятърни, фотоволтаични генератори

 

Комплектни Разпределителни Уредби средно напрежение /СрН/ за присъединяване на парково изградени вятърни електрогенераторни обекти към преносно разпределителната мрежа – 20 kV, изградени на база бетоновопанелни или моноблокови закрити конструкции;

 

Самостоятелни Разпределителни Уредби средно напрежение /СрН/, изградени на база бетоново-панелни или метални контейнерни корпуси с вградени в тях KРУ-SF6

 

Комплектни Разпределителни Уредби СрН - /за 6, 10, 20 кV/ - за ОТКРИТ монтаж, рудничен тип, мобилни, предназначени за руднични и кариерни обекти.

 

Специализиран тип мобилни Комплектни Разпределителни Устройства до 20 kV, открит монтаж, предназначени за открити рудодобивни и кариерни терени и площадки;

 

Широка гама електрически табла /силови, оперативни, др./ и на тази база – Комплектни разпределителни устройства / РУ-0,4 kV/, предназначени за нуждите на електроразпределителните дружества, промишлено-индустриалните предприятия, жилищно-сградното стрителство и др. обекти;

 

Шкафове и касети за градски разпределителни мрежи, метални и полиестерни варианти, с автоматични предпазители , вертикални разпределителни предпазители;

 

Електрически табла: силови, командни и табла за управление, предназначени за промишлеността.

 

Едно и Двусекционни Електромерни табла, за открит и закрит монтаж , тип ТЕМЗ и ТЕМО, съобразени с изискванията на Електроразпределителните дружества.

 

Серия табла ниско напрежение за жилищното строителство, хотелски комплекси, ваканциони селища, голф-игрища и др.:

 

Специализирани табла за управление на телферни и повдигателни устройства

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

ЕЛПРОМ - ЕТ АД

Добрич, бул. Добруджа 2
058683897
0888274497
058683873