BGRegistar.com

ЕЛПРОМ - ЕТ АД

български производител на електросъоръжения, български производител на енергетично оборудване, доставка на ел табла, доставка на електросъоръжения, електрически тaбла, електросъоръжения, елпром, елпром ет, елпром ет ад, енергетично оборудване, качествено играждане на електросъоръжения, проектиране и производство на електросъоръжения, проектиране на ел табла, проектиране на тафапостове, производител на електрически табла, производител на трафопостове, производство и доставка на ел табла, производство и проектиране ел табла, производство и проектиране тафапост, производство и проектиране тафапостове, производство на електрически табла, производство на електрооборудване, производство на тафапостове, производство на трафопостове, разпределителни устройства, сигурно проектиране на електросъоръжения, силови табла, табла и трафопостове, трансформаторни подстанции, трафопостове, фирма за доставка на енергетично оборудване

Информация

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ и ИНВЕСТИТОРИ !

 

Фирма “Елпром ЕТ” АД, Добрич е предприятие със солидна производствена биография - създадено е през 1967 г. в структурата на обединение “Елпром” .

 

Съхранило и утвърдило дейността си повече от петдесетдесет години. От 1999 г. е частно акционерно дружество, запазвайки предмета си на дейност - производство и доставка на енергетично оборудване, предназначено за страната и новите европейски пазари.

 

Дружеството е наследник и продължител на дългогодишните традиции, в региона и страната, свързани с производството на електросъоръжения и окомплектовки, предназначени за основни отрасли от националната икономика, каквито са: енергетика, металургия, промишлено и сградно строителство и др.

 

“Елпром ЕТ” АД се утвърдил като инженерингова организация, производител и доставчик на:

 

  • Електрически табла и Разпределителни устройства, предназначени за системата на електроразпределението, промишлено - индустриалните предприятия и строителството.

 

  • Комплектни Трансформаторни Подстанции бетоново панелен или моноблоков тип и традиционните метални трансформаторни подстанции.

 

  • Присъединителни бетонови трансформаторни подстанции подходящи за вятърни генератори.

 

  • Комплектни Разпределителни Уредби за присъединяване на парково изградени вятърни централи към електроразпределителната мрежа.

 

Базата на дружеството се намира в индустриалната градска зона на гр. Добрич и разполага със собствена обособена площ от 50 Дка, на която са застроени и обновени: Инженерно-административен офис, производствените халета, складовите и спомагателни стопанства.

 

Като производител с традиции и опит ние организираме и поддържаме напълно затворен цикъл на производство, обхващащ дейностите по: разработването на нови продукти, използването на собствено технологично оборудване за изработка на метални конструкции, прилагане на съвременна технология за нанасяне на прахово покритие по електростатичен способ, обособен ел. монтажен участък и оборудван такъв за крайни заводски изпитания.

 

Качеството на работа в дружеството е обвързано и гарантирано с внедрената и действаща СУК на база DIN EN ISO 9001, за което поддържаме сертификат за качество от 2003 година.

 

Живеем в непрекъснато променящ се свят на нови материали, технологии и съоръжения, стремим се към професионализъм, качество и коректност към нашите партньори и клиенти.

 

Контакти

ЕЛПРОМ - ЕТ АД

Добрич, бул. Добруджа 2
058683897
0888274497
058683873