BGRegistar.com

ЕЛМЕКС ГРУП ООД

Информация

ЕЛМЕКС ГРУП ООД

 

„Елмекс груп” е основана през 2006г. в гр. Бургас.


Основната дейност на фирмата е изработване на инвестиционни проекти и проекти в областта на електроенергетиката.


Във фирмата работят инженери, с пълна проектантска правоспособност, с богат опит в инвестиционното проектиране и в областта на електроенергетиката и строителството. Високата квалификация, регулярното обучение на служителите и постояното търсене на новости гарантира успеха на фирмата.


През годините фирма „Елмекс груп“ ООД е работила по много различни по начин на реализация обекти.


За краткия си творчески път, фирмата има проектирани вътрешни силови и слаботокови инсталации за над 200000м2 РЗП в жилищни сгради, ваканционни селища, хотели, еднофамилни къщи, магазини, ресторанти, сгради за обществено и административно обслужване, промишлени халета, винарни и др. Фирмата е специализирана и в проектирането на мълниезащитни и заземителни инсталации.


За доброто изпълнение на проектите и намиране на решения за всяка ситуация фирма „Елмекс груп“ подържа контакти с фирми доставчици на професионална техника и материали необходими за изграждането на тези видове инсталации.


От 2009г. до днес фирма „Елмекс груп“ ООД работи по рамкови договори за проектиране с електроразпределителното дружество за югоизточна България - „ЕВН България Електроразпределение” EАД.


В съвместната си работа с дружеството имаме проектирани голям брой проекти тясно специализирани с дейността му, като част от тях са:

 

  • кабелни и въздушни електропроводи 20 kV;

 

  • трансформаторни подстанции 20/0,4 kV;

 

  • кабелни разпределителни мрежи 1 kV;

 

  • въздушни електропроводи 0,4 kV;

 

  • изнесено мерене на границата на собственост.

 


В широкия аспект на работа на фирма „Елмекс груп“ се включва и изготвянето на технически и инвестициони проекти за изграждане на над 10 МW фотоволтаични електроцентрали на територията на България. Фирмата изготвя и проекти за фотоволтаични централи на покриви за собствени нужди с цел понижаване на консумацията на електроенергия от мрежата.


Базирани на опита и контактите изградени през годините на работа, фирмата предлага консултантски и медиаторни услуги в областа на инвестиционните проекти, които предлага на клиентите, с цел да подкрепи професионално техните инвестициони намерения.

 

 

 

Контакти

ЕЛМЕКС ГРУП ООД

Бургас, ул. Янко Комитов 20, Бизнес център Север , ет. 2 , офис 6
056800809
0888407330, 00888701729
056800809