BGRegistar.com

ЕЛИТ СОФТУЕР ООД

Информация

ЕЛИТ СОФТУЕР ООД

Елит Софтуер ООД е създадена през 1999 година със седалище град София, ул. Крум Кюлявков 15 А, ет. 9, офис 17. Нейни основатели са екип от счетоводители и програмисти.

Елит Софтуер ООД е създадена на базата на друга фирма - счетоводна къща, която е натрупала значителен опит в областта на счетоводството.


Вече петнадесет години Елит Софтуер ООД създава, продава и обслужва програмния продукт за управление на бизнеса - Zeron®.

 

Първата версия на продукта - Zeron 1.X се появи през 1999 година, а през 2002 година се появи неговата изцяло обвновена версия - Zeron 2003.

 

През 2005 година на пазара излезе и Zeron 2005 - последният и най - добър продукт засега.


През тези петнадесет Елит Софтуер ООД се е наложила и утвърдила, заемайки трайна и стабилна позиция на пазара с около 1 000 клиента в цялата страна. Динамично развиваща се фирма, със 100% ръст на приходите, няколко поредни години.


Елит Софтуер ООД се стреми непрестанно да търси все по - добри решения за управление на бизнеса и максимално доброто им обслужване. Използва най - новите софтуерни технологии.


От 2008 година фирмата е разработила, внедрила и поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2000. Разполага с амбициозен екип от двадесет човека.

 

ZERON - СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

Zeron е софтуер за управление на бизнеса създаден с най -съвременни технологии, който се базира на повече от десетгодишен опит с хиляди фирми от най - различни браншове на бизнеса.

 

Четири са основните концепции заложени в продукта - Enterprise Resource Planning (ERP), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) и Business Intelligence (BI).

 

В основата на тези концепции стои управлението на бизнес процесите по американската система Business Process Model and Notation.

 

В един интегриран продукт се покриват счетоводство, търговия, производство, сервиз, прогнозиране и планиране, управление на проекти, абонаменти и билинг, застраховане и други възможности.

 

ПРОДУКТИ

Продукти и варианти на Zeron :


Zeron V/4 има три варианта - Enterprise, Standard и Express. И трите варианта се основават на концепциите ERP, BPM и CRM но се различават според поддържаните видове модули и функционалност.


Zeron® V/4 Enterprise е най-мощният и най-пълният вариант на системата. Той поддържа всички модули, съответно - Счетоводство, Склад и търговия, Отношения с клиенти, Производство, Сервиз, Управление на проекти, Управление на спедицията и Бизнес Интелиджън.


Zeron® V/4 Enterprise се предлага с внедряване. Внедряването представлява нашата работа по анализа на Вашия бизнес, инсталирането и конфигурирането на софтуера на сървърната част, моделирането на необходимите конкретно за Вашата специфика бизнес процеси, настройки на системата и обучението на персонала за работа, необходими за въвеждането в експлоатация на Zeron V/4 във Вашата фирма. Внедряването продължава от три до шест месеца, в зависимост от сложността на необходимите Ви бизнес процеси.


Zeron® V/4 Enterprise поддържа също и наложените световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Capable-To-Promise и други.


Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да започнат работа веднага и с по - ниска инвестиция. Предлага се с готови моделирани бизнес процеси съобразно опита ни за най - добрите бизнес практики. Поддържа модули - Счетоводство и финанси, Склад и търговия, Отношения с клиенти, Сервизна дейност и Производство. Опционално базата данни може да се хоства на наш сървър.


Zeron® V/4 Standard се предлага с обучение на Вашия персонал в рамките на 1 до 2 седмици след което можете да започнете реална работа.


Zeron® V/4 Express е с възможностите на Standard но се предлага при условия Под наем (Софтуер като услуга - SaaS). При този вариант първоначално заплащате само обучението а софтуера ползвате срещу месечен наем. Базата данни се хоства на наш сървър. Така Вие започвате работа веднага, без първоначална инвестиция и без да се налага да инвестирате в хардуер за сървър, да се занимавате с поддръжка и архивиране на базата данни, винаги работите с актуалната версия на софтуера.

 

И трите варианта са проектирани както за работа в локална мрежа, така и за достъп до данните на фирмата в реално време през интернет.

 

Контакти

ЕЛИТ СОФТУЕР ООД

София, ул. Крум Кюлявков 15 А, ет. 9, офис 17
029626081, 028624568