BGRegistar.com

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД - Услуги

Услуги

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД предлага следните услуги :


ПРОЕКТИРАНЕ

 

 • Проекти за електрически инсталации в жилищни сгради
 • Проекти за електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Проекти за електрически инсталации в промишлени сгради
 • Проекти за електрически инсталации в банкови офиси
 • Проекти за външно ел.захранване на сгради (кабели СрН, кабели НН и трафопостове)
 • Проекти за електрически инсталации в помпени и пречиствателни станции и външното им ел.захранване
 • Проекти за улично осветление
 • Проекти за електромерни табла и главни разпределителни табла за договори с Електроразпределителнитe предприятия / ЧЕЗ, ЕВН или Е-ОН/
 • Проекти за реконструкция на електропроводи НН,СрН и ВН
 • Проекти за фотоволтаични централи


КОНСУЛТАЦИИ

 

 • Извършва консултатски услуги свързани с проектиране и изпълнение на електрически инсталации от началото на инвестиционния процес до пълно завършване на обекта.


ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 • Доставка на електро материали, включително електротабла, метални и бетонни комплетни трансформаторни постове
 • Изпълнение на електрически инсталации в жилищни сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в промишлени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в банкови офиси
 • Изпълнение на фотоволтаични централи
 • Измерване на контур фаза-нула
 • Измерване на микроклимат
 • Измерване на шум
 • Измерване на осветеност на работна повърхност
 • Измерване на заземление

 

Контакти

ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД

София, ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 7, вх. А, ет. 5, ап. 13
024161890
0887744809, 0888003163