BGRegistar.com

ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД

Информация

Информация

 

Акредитиран орган за контрол от вида С от Българската служба по акредитация ЕЛЕКТРОТЕСТ (БДС ENISO/IEC 17020:2012).

 

Лицензиран център за професионално обучение на електроспециалисти, от национална агенция за професионално обучение и образование .


Електролабораторни измервания на:


 - Импеданс, заземителни и мълниезащитни инсталации, силови кабели и Ел.

   съоръжения СрН и НН, дефектно - токови защити.


- Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания на

  електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН.

 

Курсове за обучение и изпити за всички квалификационни групи по електробезопасност до и над 1000 V /ПБРЕУЕТЦЕМ и ПБЗРЕН/.


Доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V на системи за защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби.


Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания.


Анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията.

 

Повече информация относно нашата дейност може да получите, като ни потърсите на посочените координати.

 

Услуги

Център за професионално обучение ЕЛЕКТРОТЕСТ, в София предлага следните услуги:


- обучение по електробезопасност;

- курсове по електробезопасност;

- курс за групи по електробезопасност;

- квалификационни групи по електро;

- изпити по електробезопасност;

- заземление и мълниезащита;

- електролабораторни измервания.

Контакти

ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД

София, ж.к. Младост 1, бл. 50 А
029740088
0888334923, 0886895331