BGRegistar.com

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - Дейност

Дейност

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД :

 

  • Планира режима на работа и оперативното управление на ЕЕС на Република България.
  • Координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС.
  • Експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа.
  • Организация на пазара на балансираща енергия.

 

Контакти

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

София, р-н Триадица, бул. Гоце Делчев 105
029696802, 029696790
029626129