BGRegistar.com

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Информация

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД е дъщерно дружество на НЕК ЕАД, създаденo на 04.01.2007 година със седалище град Софиоя, р-н Триадица, бул. Гоце Делчев 105.


Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката.

 

Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.


При паралелната работа в ENTSO-E, ЕСО ЕАД като основен партньор на Балканския регион, се стреми да повишава не само надеждността на преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите като въвежда и използва най - съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг.

 

В дружеството са внедрени и се използват система за управление на активи (SAP/R3), система за диспечерско оперативно управление на ЕЕС (SCADA) и Географската информационна система (ГИС).

 

Контакти

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

София, р-н Триадица, бул. Гоце Делчев 105
029696802, 029696790
029626129