BGRegistar.com

ЕЛЕЙ - 2004 ЕООД

Информация

ЕЛЕЙ - 2004 ЕООД

 

ЕЛЕЙ - 2004 ЕООД - Служба по трудова медицина е със седалище град Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 222, вх. 5, ет. 8, ап. 141.

 

Притежава Удостоверение № 154-1 от 16.05.2008 г., издадено от Министерство на здравеопазването, за извършване на дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват.

 

СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала.

Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

Друго направление в дейността на ЕЛЕЙ - 2004 ЕООД са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово - правно регламентирани документи.


Службата по трудова медицина не е лечебно заведение и няма право да се занимава с лечебна или диагностична дейност. Занимава се с организация на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.


Службата по трудова медицина ЕЛЕЙ - 2004 ЕООД се грижи за безопасността и опазване на здравето при работа, като предоставя възможност на работодателя да оптимизира дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.

 

 

Състав :

 

  • д-р Цветушка Стоева Илиева
  • инж. Сашко Динев Димитров
  • Стоян Сашков Динев

 

Контакти

ЕЛЕЙ - 2004 ЕООД

Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 222, вх. 5, ет. 8, ап. 141
052564120
0887361957, 0888614658