BGRegistar.com

ЕЛБИ - ПЛЮС ООД

Информация

ЕЛБИ - ПЛЮС ООД

Елби плюс ООД е център за професионално обучение със седалище град София.

 

В качеството си на Лицензирана обучителна институция от 2003 година, центъра зa професионално обучение Елби про към Елби плюс ООД се е утвърдил като предпочитан партньор сред строителните фирми.

 

Целта на центъра е да предлага качествена професионална квалификация, отговаряща на нормативните изисквания и едновременно с това обучителните услуги да бъдат експедитивни и гъвкави за клиентите.

 

Елби плюс ООД предлага квалификационни услуги в целия спектър от строителни професии и правоспособности на над двеста водещи фирми в сферата на строителството и транспорта.

 

Професионално обучение с европейски критерии и методи са преоритет на центъра., включващи различни международни програми, като Проекта Красива България и ФАР, ОП Развитие на човешките ресурси, която е ваучерна система на обучение по програмата Аз мога повече - компонент едно.

 

Елби плюс ООД провежда курсове за обучение за придобиване на професия по специалност Малък и среден бизнес. Обучението се провежда съгласно условията на ОП Развитие човешките ресурси по схема за насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност- компонент едно на оперативната програма.

 

Центърът за професионално обучениевъвежда съвременни учебно - технически мултимедийни средства, иновативни методи на преподаване и дистанционна форма на обучение.

 

Елби плюс ООД предлага : 

 


     -  Индивидуално обучение.

 

     -  Групово обучение.

 

     -  Дистанционно обучение.

 

     -  Правоспособност за автокранисти.

 

     -  Машинист на подвижни работни площадки.

 

     -  Правоспособност на мотокари, електрокари и газокари.

 

     -  Курс за прикачвач - подкранов работник.

 

     -  Машинист на пътностроителни машини - багери, валяци, булдозери, товарачни машини и

        грейдери.

Контакти

ЕЛБИ - ПЛЮС ООД

София, ж.к. Младост 3, бл. 313 - самостоятелен вход отстрани на блока.
028819930
0889666400, 0889240134, 0888520873