BGRegistar.com

ЕЛАМ 94

Информация

ЕЛАМ 94

Адрес: София, бул. Тотлебен 63 Тел: 02 954 91 09 / 0889 44 18 94 / 0897 87 05 62 Email: elam@abv.bg URL: ЕЛАМ 94

ЕЛАМ 94 ООД е дружество за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/, разпределителни касетки и всички видове електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство или внос от световни водещи производители. Внедрява нови типове трафопостове, специално предвидени за вграждане в жилищни, обществени и други сгради, при спазване на най-строгите международни норми за защита от шум, вибрации, електромагнитни полета и други.
Фирмата разполага с хора с необходимата квалификация за електромонтажни дейности, за строително-монтажни работи за кабелни линии и с необходимата техника за извършване на видовете работи.
Разполагаме и с извънщатен квалифициран персонал за извършване на специфични видове работа – пусково-наладъчни работи и профилактични изпитания.


Продукти:


 • МКТП - метален комплектен трансформаторен пост;
 • Електромерни табла;
 • Разпределителни табла;
 • Други електрически табла (за АВР, апартаментни табла);
 • Кабелни лавици, носачи, жалузи;
 • Метални конструкции по индивидуална поръчка;
 • Разпределителни касетки.
Услуги:
 • Проучване, проектиране, изграждане и поддръжка на външни електрозахранвания;
 • Проучване на трафопостове и кабелни линии н.н. и с.н.;
 • Проектиране и съгласуване на трафопостове и кабелни линии н.н. и с.н.;
 • Изграждане на трафопостове и кабелни линии н.н. и с.н.;
 • Въвеждане в експлоатация;
 • Доставка и монтаж;
 • Внедряване на нови типове трафопостове;
 • Електромонтажни дейности;
 • Абонаментна поддръжка и ремонт.

Контакти

ЕЛАМ 94

0029549109/0889441894/0897870562