BGRegistar.com

ЕКСПРЕС - В ЕООД

Информация

Експрес-В ЕООД

 

 

Експрес - В ЕООД е фирма, основана през 1991 година. Дружеството е специализирано в областта на предоставянето на услуги с автокранова техника с тонаж от 55 до 150 тона и височина до 92м.


Сред услугите, които предлага Експрес - В ЕООД са още услугите с автовишки с работна височина от 22 до 60 метра. Фирмата предоставя инженерни, товароподемни и транспортни услуги.

 Експрес-В ЕООД

 

Експрес-В ЕООД

 

Компанията извършва реконструкция и планови ремонти на промишлени мощности, монтаж и демонтаж на едрогабаритно оборудване за индустриите:


- Промишленото строителство
- Транспортната мрежа
- Металолеенето
- Минно-добивната промишленост
- Хранително-вкусовата промишленост
- Промишленото машиностроене
- Хидро-енергийните мощности
- Енергетиката


Професионалното изпълнение на проектите и коректното отношение към клиента, правят Експрес - В ЕООД предпочитан и търсен партньор за работа.

ПРОЕКТИ

Експрес - В ЕООД разработва инженерни проекти, предназначени за реконструкция, подмяна, модернизация и транспорт на промишлени мощности и машини. Специалистите, заети във фирмата разработват планове и техническа документация за извършваните дейности в съответствие с всички Европейски изисквания за безопасност и отчетност.

 


Експрес - В ЕООД е взела участие в строителството на мостове на автомагистрала Тракия. Извършени са още - реконструкции, ремонти, разширение и модернизация на обекти в областта на металолеенето, миннодобивната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и металообработващата промишленост. Експрес - В ЕООД извършва строителство на нови производствени мощности, ремонт на ВЕЦ, строителство на хидроенергийни системи, монтаж на ветрогенератори. Фирмата е работила по разширението на пристанище Бургас. Извършва демонтаж и монтаж на единични машини с висока сложност на операциите, ремонт на локомотиви, спасителни операции и други.

Контакти

ЕКСПРЕС - В ЕООД

Карлово, ул. Тодор и Ана Пулеви 8
0888907723
033593568