BGRegistar.com

Еко Ризолв ООД - Екологично управление

Екологично управление

Еко Ризолв ООД

 

Обхватът на дейност свързан с екологичното управление включва:

 

 • Вътрешен надзор на еколгичните системи

 

 • Консултации по управление на околната среда

 

 • Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации

 

 • Използване на ресурси

 

 • Емисии в атмосферата

 

 • Емисии на отпадъчни води

 

 • Управление на отпадъците

 

 • Шум - емисии, контрол и измерване

 

 • Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

 

 • Преходни и анормални режими на работа

 

 • Прекратявне на работа на инсталациите или на части от тях

 

 • Енергийна ефективност - обследване, одитиране, документиране и докладване

 

 • Най-добри налични техники за бранша

 

 • Пожарна и аварийна безопасност

 

 • Лабораторни анализи и мониторинг

 

 • Консултации по система НАССР

 

 • Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи

 

 • Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на Закон за опазване на околната среда до получаване на съответно разрешение от РИОСВ

 

 • Изготвяне на заявления и участия във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.

 

Контакти

Еко Ризолв ООД

Пловдив, ул. Света Петка 16
032668577
0887210040, 0885393696
032668577