BGRegistar.com

Еко Ризолв ООД - Екологично управление

eco resolve ltd, еко ризолв, еко ризолв оод, еко ризолв пловдив, експерти в службата по трудова медицина пловдив, експерти по екологично управление пловдив, експертна помощ за екологично управление, експертни консултантации пловдив, експертни консултации и стм пловдив, експертни консултации пловдив, експертни консултации по бзр пловдив, експертни оценки за управление на околната среда, експертни оценки пловдив, експертни оценки по бзр пловдив, изготвяне на декларации за бзр пловдив, квалифицирани експертни консултации пловдив, консултант околната среда и бзр пловдив, консултант управление на околната среда и бзр, консултации и оценки по бзр пловдив, обучения по бзр пловдив, околната среда и бзр консултант пловдив, препоръчана службата по трудова медицина пловдив, препоръчани експерти по екологично управление, службата по трудова медицина пловдив, специализирани консултантски услуги пловдив, стм пловдив, фирма за екологично управление пловдив

Екологично управление

Еко Ризолв ООД - Пловдив

 

Обхватът на дейност свързан с екологичното управление включва:

 

 • Вътрешен надзор на еколгичните системи

 

 • Консултации по управление на околната среда

 

 • Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации

 

 • Използване на ресурси

 

 • Емисии в атмосферата

 

 • Емисии на отпадъчни води

 

 • Управление на отпадъците

 

 • Шум - емисии, контрол и измерване

 

 • Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

 

 • Екологични щети - Публичен регистър; Оценка по ЗОПОЕЩ

 

 • Преходни и анормални режими на работа

 

 • Прекратявне на работа на инсталациите или на части от тях

 

 • Енергийна ефективност - обследване, одитиране, документиране и докладване

 

 • Най-добри налични техники за бранша

 

 • Пожарна и аварийна безопасност

 

 • Лабораторни анализи и мониторинг

 

 • Консултации по система НАССР

 

 • Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи

 

 • Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на Закон за опазване на околната среда до получаване на съответно разрешение от РИОСВ

 

 • Изготвяне на заявления и участия във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.

 

Контакти

Еко Ризолв ООД

Пловдив, ул. Света Петка 16
032668577
0887210040, 0885393696
032668577