BGRegistar.com

Еко Ризолв ООД - Безопасност и здраве при работа

eco resolve ltd, еко ризолв, еко ризолв оод, еко ризолв пловдив, експерти в службата по трудова медицина пловдив, експерти по екологично управление пловдив, експертна помощ за екологично управление, експертни консултантации пловдив, експертни консултации и стм пловдив, експертни консултации пловдив, експертни консултации по бзр пловдив, експертни оценки за управление на околната среда, експертни оценки пловдив, експертни оценки по бзр пловдив, изготвяне на декларации за бзр пловдив, квалифицирани експертни консултации пловдив, консултант околната среда и бзр пловдив, консултант управление на околната среда и бзр, консултации и оценки по бзр пловдив, обучения по бзр пловдив, околната среда и бзр консултант пловдив, препоръчана службата по трудова медицина пловдив, препоръчани експерти по екологично управление, службата по трудова медицина пловдив, специализирани консултантски услуги пловдив, стм пловдив, фирма за екологично управление пловдив

Безопасност и здраве при работа

Еко Ризолв ООД извършва експертно и ефективно подпомагане на обслужваните клиенти, в екологичен и БЗР аспект, с оглед на нарастващите им нужди и бързо променящите се законодателство и бизнес среда. Подготовка на система за управление и пълната документация за осигуряване на безопасност и здраве при работа на предприятие.

 

Службата по трудова медицина на Еко Ризолв осигурява обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Извършва дейности като орган по безопасност и здраве при работа.

 

Обхватът на дейност свързан с безопасност и здраве при работа включва:

 

 • Досиета по безопасност и здраве при работа

 

 • Инструкции за безопасна работа - изготвяне на инструкции за наличната техника, транспортни средства и съоръжения в предприятието

 

 • Длъжностни характеристики - изготвяне съгласно класификатора на професиите съответващи с изискванията на нормативната база

 

 • Програми и заповеди

 

 • Съоръжения с повишена опасност

 

 • Химични вещества и смеси - картотека на съхраняваните и използваните опасни химични вещества и смеси, инструкции за безопасна работа

 

 • Лични предпазни средства и работно облекло - изготвяне на списък на ЛПС и специалното работно облекло, в зависимост от производството и опасностите, които създава

 

 • Годишни декларации по чл. 15 от закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

 • Трудови злополуки - консултации за установяване, разследване, регистриране и отчитане на възникнали трудови злополуки

 

 • Пожарна и аварийна безопасност

 

 • Служба по трудова медицина - нблюдение, анализ и оценка, обучение

 

 • Превози на опасни товари по шосета ADR

 

 • Обучения по БЗР

 

 

Контакти

Еко Ризолв ООД

Пловдив, ул. Света Петка 16
032668577
0887210040, 0885393696
032668577