BGRegistar.com

Еко Ризолв ООД - Безопасност и здраве при работа

Безопасност и здраве при работа

Еко Ризолв ООД извършва експертно и ефективно подпомагане на обслужваните клиенти, в екологичен и БЗР аспект, с оглед на нарастващите им нужди и бързо променящите се законодателство и бизнес среда. Подготовка на система за управление и пълната документация за осигуряване на безопасност и здраве при работа на предприятие.

 

Службата по трудова медицина на Еко Ризолв осигурява обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Извършва дейности като орган по безопасност и здраве при работа.

 

Обхватът на дейност свързан с безопасност и здраве при работа включва:

 

 • Досиета по безопасност и здраве при работа

 

 • Инструкции за безопасна работа - изготвяне на инструкции за наличната техника, транспортни средства и съоръжения в предприятието

 

 • Длъжностни характеристики - изготвяне съгласно класификатора на професиите съответващи с изискванията на нормативната база

 

 • Програми и заповеди

 

 • Съоръжения с повишена опасност

 

 • Химични вещества и смеси - картотека на съхраняваните и използваните опасни химични вещества и смеси, инструкции за безопасна работа

 

 • Лични предпазни средства и работно облекло - изготвяне на списък на ЛПС и специалното работно облекло, в зависимост от производството и опасностите, които създава

 

 • Годишни декларации по чл. 15 от закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

 • Трудови злополуки - консултации за установяване, разследване, регистриране и отчитане на възникнали трудови злополуки

 

 • Пожарна и аварийна безопасност

 

 • Служба по трудова медицина - нблюдение, анализ и оценка, обучение

 

 • Превози на опасни товари по шосета ADR

 

 • Обучения по БЗР

 

 

Контакти

Еко Ризолв ООД

Пловдив, ул. Света Петка 16
032668577
0887210040, 0885393696
032668577