BGRegistar.com

Еко Ризолв ООД

eco resolve ltd, еко ризолв, еко ризолв оод, еко ризолв пловдив, експерти в службата по трудова медицина пловдив, експерти по екологично управление пловдив, експертна помощ за екологично управление, експертни консултантации пловдив, експертни консултации и стм пловдив, експертни консултации пловдив, експертни консултации по бзр пловдив, експертни оценки за управление на околната среда, експертни оценки пловдив, експертни оценки по бзр пловдив, изготвяне на декларации за бзр пловдив, квалифицирани експертни консултации пловдив, консултации и оценки по бзр пловдив, обучения по бзр пловдив, препоръчана службата по трудова медицина пловдив, препоръчани експерти по екологично управление, службата по трудова медицина пловдив, специализирани консултантски услуги пловдив, стм пловдив, фирма за екологично управление пловдив

Информация

ЕКО РИЗОЛВ

Еко Ризолв ООД

 

Еко Ризолв ООД е дружество, учредено през 2008 година със седалище град Пловдив.


Фирма с дългогодишен опит в областта на консултантски услуги. Дейността е фокусирана в две основни направления:

 

  • Управление на околната среда;

 

  • Безопасност и здраве при работа на територията на Република България и Европа;

 

Еко Ризолв е един от лидерите в България, с утвърдени позиции в сектора. Използвайки знанията и уменията си, подпомага своите клиенти, предостаявйки им решения, съобразно техните нужди.

 

Дейността на компанията е съсредоточена в оказване на квалифицирана, експертна помощ на обслужваните клиенти при проблеми и затруднения с екологичното управление, безопасността и здравето при работа свързани с българското и европейското законодателство.

 

Предлага консултантски услуги за подобряване на управлението и улесняване на комуникацията на фирмите, с контролните органи и съдействие при решаване на проблеми свързани с безопасността и здравето на работниците в екологичен аспект.

 

Работи на национално и европейско ниво, в партньорство с квалифицирани експерти и организации, за опазване на природата и предоставяне на възможности за устойчиво управление по отношение на околната среда.

 

Разполага с екип от специалисти, притежаващи висок професионализъм и компетентност, осигуряващи на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа.

 

Поддържа постоянен, щатен екип от експерти по основните съставки и компоненти на околната среда: Въздух, Води, Почви, Биоразнообразие, Климат, Земни недра, Ландшафт, Природни обекти, Минерално разнообразие, Отпадъци, Химични вещества и смеси, Шум, Лъчения, Физични фактори, ГМО.

 

Екипът на Еко Ризолв предлага професионални анализи и оценка на въздействия върху околната среда на база задълбочени полеви обследвания, експертен опит и актуална научни данни.

 

Службата по трудова медицина на Еко Ризолв извършва дейности като орган по безопасност и здраве при работа. Осигурява обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Контакти

Еко Ризолв ООД

Пловдив, ул. Света Петка 16
032668577
0887210040, 0885393696
032668577