BGRegistar.com

Еко Ризолв ООД

Информация

ЕКО РИЗОЛВ

Еко Ризолв ООД

 

Еко Ризолв ООД е дружество, учредено през 2008 година със седалище град Пловдив.


Фирма с дългогодишен опит в областта на консултантски услуги. Дейността е фокусирана в две основни направления:

 

  • Управление на околната среда;

 

  • Безопасност и здраве при работа на територията на Република България и Европа;

 

Еко Ризолв е един от лидерите в България, с утвърдени позиции в сектора. Използвайки знанията и уменията си, подпомага своите клиенти, предостаявйки им решения, съобразно техните нужди.

 

Дейността на компанията е съсредоточена в оказване на квалифицирана, експертна помощ на обслужваните клиенти при проблеми и затруднения с екологичното управление, безопасността и здравето при работа свързани с българското и европейското законодателство.

 

Предлага консултантски услуги за подобряване на управлението и улесняване на комуникацията на фирмите, с контролните органи и съдействие при решаване на проблеми свързани с безопасността и здравето на работниците в екологичен аспект.

 

Работи на национално и европейско ниво, в партньорство с квалифицирани експерти и организации, за опазване на природата и предоставяне на възможности за устойчиво управление по отношение на околната среда.

 

Разполага с екип от специалисти, притежаващи висок професионализъм и компетентност, осигуряващи на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа.

 

Поддържа постоянен, щатен екип от експерти по основните съставки и компоненти на околната среда: Въздух, Води, Почви, Биоразнообразие, Климат, Земни недра, Ландшафт, Природни обекти, Минерално разнообразие, Отпадъци, Химични вещества и смеси, Шум, Лъчения, Физични фактори, ГМО.

 

Екипът на Еко Ризолв предлага професионални анализи и оценка на въздействия върху околната среда на база задълбочени полеви обследвания, експертен опит и актуална научни данни.

 

Службата по трудова медицина на Еко Ризолв извършва дейности като орган по безопасност и здраве при работа. Осигурява обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Контакти

Еко Ризолв ООД

Пловдив, ул. Света Петка 16
032668577
0887210040, 0885393696
032668577