BGRegistar.com

ЕКО - ПРОЕКТ 2000 ООД

Информация

ЕКО - ПРОЕКТ 2000 ООД

Еко - Проект 2000 ООД е фирма със седалище град София,  жк. Борово, бл. 14 вх. 1 ап. 1.

 

Развива своята дейност в областта на  услугуте. Занимава се с хидротехническо и хидромелиоративно строителство.

 

Извършва проучване и проектиране на пречиствателни станции за населени места, курортни комплекси, промишленост и животновъдство, ВиК мрежи и съоръжения, помпени станции.

 

Модернизация и супервизия на пречиствателни станции, водопроводни и канализационни системи.

 

Доставка на оборудване, монтаж, пуск и обучение на персонала. 

 

Разполага с екип от квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с голям опит в областта на хидротехническо и хидромелиоративно строителство.

 

Контакти

ЕКО - ПРОЕКТ 2000 ООД

София, ж. к. Борово, бл. 14, вх. 1, ет. 1, ап. 1
028180473, 028589693
028589693