BGRegistar.com

ЕКО - ВИКОМ БЪЛГАРИЯ 2012 ЕООД

Информация

Информация

 

 

ЕКО - ВИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е ситуирана в град София, ж.к. София Парк, Търговска зона, сграда 16В, офис 0.3 партер.


Специализирана компания, занимаваща се с изграждане, реконструкция и поддръжка на обществени и представителни зелени и индивидуални дворове, тераси и покривни градини.


ЕКО - ВИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД извършва проучване, парково строителство, ниско строителство, геодезична дейност, проектиране на ландшафтни, устройствени, благоустройствени проекти, поддържане на зелени площи и поливни системи, аранжиране на декоративни елементи.


Компанията изпълнява и поддържа автоматизирани поливни системи с продукти на американската фирма TORO Irrigation в качеството на оторизирани инсталатори чрез италианската компания Pratoverde.


През зимните месеци ЕКО - ВИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД извършва снегопочистване на терени и площи от затворени комплекси, бизнес и обслужващи сгради.


Разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, опитни професионалисти с богат, дългогодишен опит в бранша.


Компанията притежава собствена база, техника и механизация за извършване на дейността си.


Посредством качестовто на предлаганите услуги, ЕКО - ВИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД се е наложила и утвърдила, като лоялен и коректен партньор, поддържа работни отношения с Линднер България ЕООД, РПС ЕООД, РПС ФМ АД, ДАЛКИЯ ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИЗ ЕАД, Стар Пропърти Мениджмънт ООД, Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД и други.

 

 

Контакти


тел.: 0893607691, 024828568, 0893607693
факс: 024828568
e-mail: office@ecovicom.com
http://www.ecovicom.com

 

 

Контакти

ЕКО - ВИКОМ БЪЛГАРИЯ 2012 ЕООД

София, ж.к. София Парк, Търговска зона, сграда 16В, офис 0.3 партер
024828568
0893607691, 0893607693
024828568